Investiţiile  nete realizate în economia naţională au scăzut cu 29,9% în trimestrul trei faţă de perioada similară a anului trecut, la 16,14 miliarde de lei, declinul fiind în principal rezultatul diminuării investiţiilor realizate în construcţii noi, dar şi în utilaje, potrivit datelor INS.

Astfel, investiţiile în lucrări de construcţii noi au scăzut în trimestrul trei cu 17,9%, la 9,39 miliarde de lei, în timp ce investiţiile în utilaje, care includ şi mijloacele de transport, s-au diminuat cu 43,5% faţă de perioada corespunzătoare din 2008, la 5,37 miliarde de lei.

Alte chetuieli de investiţii, în sumă de 1,37 miliarde de lei, au scăzut cu 47% faţă de trimestrul trei 2008.

De asemenea INS notează că în trimestrul trei 2009 se constată o scădere a ponderii utilajelor în total investiţii cu 5,5 puncte procentuale, dar şi a investiţiilor în alte cheltuieli, cu 2 puncte procentuale. Ponderea investiţiilor în lucrările de construcţii noi a crescut cu 7,5 puncte procentuale.

După primele nouă luni ale anului, investiţiile concretizate în lucrările de construcţii noi au însumat 23,42 miliarde de lei, reprezentând 54,4% din total, faţă de 48,1% în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Investiţiile în utilaje şi mijloace de transport au însumat 16,05 miliarde de lei, respectiv 37,3% din total, în scădere de la 44% în perioada similară din 2008.

Pe de altă parte, INS precizează că ramurile în care s-a realizat un volum mai mare de investiţii au fost comerţul cu amănuntul şi industria.

Investiţiile nete reprezintă cheltuielile destinate creării de noi mijloace fixe, dezvoltării, modernizării şi reconstrucţiei celor existente, precum şi valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate asupra mijloacelor fixe existente şi al terenurilor preluate cu plată de la alte unităţi (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de manipulare).

SURSA: Mediafax