Timp de trei ani, 2020-2022, echipa de cercetare, dezvoltare și producție a BlueSpace Technology (BST) a realizat acest sistem prin intermediul unui proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional  Competitivitate 2014 – 2020.

Proiectul prin care BST inovează în tehnologia românească se numește “Cercetare în filtrarea semnalelor în banda HF și realizarea unei matrici de comutare automată de antene de recepție pentru ambarcațiunile navale de mici dimensiuni”. Acesta se adresează IMM-urilor românești care activează în domeniul transporturilor navale cu ambarcațiuni de mici dimensiuni, indiferent de tipul de transport: mărfuri, de persoane sau de agrement și care își doresc un sistem inovativ de comunicații.

Pe parcursul proiectului, s-a elaborat pentru aceste ambarcațiuni mici un comutator de antene de recepție ușor de manevrat, rezistent la intemperii, cu un grad mare de automatizare. Această invenție duce, de asemenea, la creșterea gradului de digitalizare în ceea ce privește sistemele de comunicații specifice ambarcațiunilor navale de mici dimensiuni. 

Proiectul a avut drept obiectiv creșterea valorii adăugate generate de sectorul TIC (tehnologia informațiilor și comunicațiilor), în cadrul BlueSpace Technology, prin dezvoltarea unui produs TIC și a serviciilor aferente acestuia, contribuind astfel la creșterea implicării sectorului TIC pentru competitivitatea economică.

Valoarea adăugată a proiectului propus a constat în cercetarea și utilizarea de tehnologii inovative pentru realizarea unui comutator de antene de recepție compact, ușor de folosit și cu funcționalități gândite pentru utilizatorii fără experiență în domeniul radio. 

 

Inovația 100% românească care crește gradul de digitalizare a IMM-urilor 

Prin realizarea, pe baza accesării unui grant din fonduri europene nerambursabile, a unui sistem inovativ de comunicații (comutatoare de antene de recepție și sistem informatic integrat) pentru ambarcațiunile navale de mici dimensiuni, BTS contribuie direct la soluționarea problemelor legate de digitalizare și adoptarea tehnologiilor inovative cu care se confruntă IMM-urile la ora actuală. Prin această inovație 100% românească crește gradul de digitalizare a IMM-urilor din sectorul de activitate al ambarcațiunilor de mici dimensiuni, precum și a capacității acestora de a asigura un sistem de comunicații eficient și performant. 

De asemenea, sistemul este proiectat să reziste din punct de vedere mecanic la șocurile repetate, tipice unei ambarcațiuni de mici dimensiuni și la mediul marin puternic coroziv, dar și pentru a fi ușor de manevrat din punct de vedere tehnic.

„Performanță în domeniul inovației se poate face cu succes și în România, atunci când sunt accesate pârghiile corecte. Am demonstrat acest lucru prin acest proiect și rezultatele lui. Ne-am ambiționat și am lucrat necontenit pentru a ajunge aici. Nu a fost simplu, dar am reușit și ne mândrim cu rezultatele noastre. Suntem încrezători că datorită acestui proiect și a sistemului inventat vom contribui la creșterea gradului de acces și utilizare a tehnologiei informației și comunicațiilor pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul transportului naval, fie că vorbim de transport de marfă, de persoane sau de agrement”, a declarat CEO-ul BlueSpace Technology, Constantin Pintilie.

Perioada de execuție a proiectului este de 36 de luni. Acesta a început pe  31.07.2020 și are ca termen de finalizare data de 30.07.2023.

Despre: BlueSpace Technology (BST) este o companie privată cu capital 100% românesc, fondată în 2011, care desfășoară activități de inginerie și consultanță tehnică în domeniu, precum și activități de realizare software și de consultanță în tehnologia informației. Compania are o prezență activă pe piața tehnologiei de peste șapte ani. În prezent, BST este lider de piață în România în sectorul inovației și creației și investește constant în dezvoltarea de soluții proprii de inginerie.

Este totodată singura companie din România acreditată NATO – UE în dezvoltarea de produse și echipamente TEMPEST (de testare şi de realizare a securităţii echipamentelor IT pentru a corespunde cerințelor INFOSEC privind scurgerile de informaţii prin intermediul emisiilor electromagnetice secundare).

Soluțiile dezvoltate și implementate de către BST sunt destinate companiilor din toate sectoarele industriale și comerciale, companiilor prestatoare de servicii, administrației publice locale și centrale, societăților cu capital de stat. Modelul de business al companiei presupune dezvoltarea de proiecte în parteneriat, cu firme românești și internaționale, astfel încât soluțiile dezvoltate și implementate să asigure dinamism și competitivitate clienților, asigurându-le astfel accesul la progres.

Mai multe informații despre BST și portofoliul său pot fi accesate pe website-ul companiei: https://bstech.ro/ .

 

Titlul proiectului: “Cercetare in filtrarea semnalelor in banda HF si realizarea unei matrici de comutare automata de antene de receptie pentru ambarcatiunile navale de mici dimensiuni”, Cod MySmis 130075 

Beneficiar: SC BLUESPACE TECHNOLOGY SRL

Data publicarii: iulie 2023

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational  Competitivitate 2014 – 2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.