Reamintim ca termenul legal pentru depunerea situatiilor financiare aferente anului trecut a fost 30 mai 2016. Anul trecut, au fost aduse modificari si completari actelor normative in domeniul inregistrarii in registrul comertului prin legea 152/2015. Una dintre modificari prevede ca, in cazul in care situatiile financiare se depun cu intarziere ce depaseste 60 de zile lucratoare, orice persoana interesata, precum si ONRC pot cere tribunalului dizolvarea societatii.

Extras din Legea 152/2015 art 237 (1) La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care:

f) societatea nu si-a depus situatiile financiare anuale si, dupa caz, situatiile financiare anuale consolidate, precum si raportarile contabile la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termenul prevazut de lege, daca perioada de intarziere depaseste 60 de zile lucratoare;

g) societatea nu si-a depus la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termenul prevazut de lege, declaratia ca nu a desfasurat activitate de la constituire, daca perioada de intarziere depaseste 60 de zile lucratoare.

(2) Lista societatilor pentru care Oficiul National al Registrului Comertului urmeaza sa formuleze actiuni de dizolvare se afiseaza pe pagina sa de internet sau pe portalul de servicii on-line cu cel putin 15 zile calendaristice inainte si se transmite Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

SURSA: contexpert