De asemenea, s-a discutat despre oportunitatea unui parteneriat pentru transferul de expertiză privind coridorul de transport și infrastructura portuară  pe fluviul Mississippi ca model pentru transportul pe fluviul Dunărea. Totodată, partea americană este interesată de promovarea infrastructurii portuare din New Orleans în portul Constanta, prin Asociația Porturilor din statul Louisiana. Partea romană, a subliniat în acest context necesitatea consolidării capacitații de navigare prin țările riverane Dunării, după modelul american.

 Nu în ultimul rând, în marja desfășurării INDAGRA 2021, din perioada 27-31.10.2021, atât Camera de Comerț și Industrie a României cât și Secția Comercială a Ambasadei SUA și-au exprimat interesul pentru continuarea evenimentelor promovate în edițiile anterioare ale târgului, în domeniul finanțării transferului de tehnologii integrate și eficiente de energie regenerabilă și managementul apei, pentru infrastructura de irigații inteligente și securitatea agroalimentară a României.

Potrivit datelor ONRC, volumul total al schimburilor comerciale România-Statele Unite ale Americii însuma aproape două miliarde de euro, la sfârșitul anului trecut și aproape un miliard de euro la sfârșitul lunii martie 2021. La nivelul lunii iunie 2021, în România activau un număr de 8075 companii americane, cu o valoare totală a capitalului social subscris de 1,22 miliarde de  euro.