“În vederea reducerii unor cheltuieli nejustificate se interzice autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiilor autonome, să achiziţioneze autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm3 şi al căror preţ nu poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ. Descarcă aici proiectul de act normativ şi nota de fundamentare.

Vor fi exceptate doar instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, dar numai în cazuri temeinic justificate şi cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Potrivit MFP, această măsură este luată şi în contextul în care activitatea desfăşurată, conform atribuţiilor acestora, poate fi derulată corespunzător şi cu autoturisme cu capacitate cilindrică de maxim 1.600 cm3, context în care achiziţia de autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare duce doar la creşterea cheltuielilor bugetului general consolidat.

În prezent autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, pot deţine în parcul auto autoturisme a căror capacitate cilindrică nu se justifică raportat la activitatea desfăşurată de acestea conform atribuţiilor.

Sursa: Agerpres