Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 14-17 aprilie 2015, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 860.000 de lei, adică de 195.590 de euro. Au fost depistate 133 de persoane care lucrau fără forme legale. Dintre acestea 40 erau din județul Caraș – Severin, 33 din Bihor și 18 din București. Inspectorii de muncă au făcut 4 propuneri de cercetare penală pentru angajatorii care au primit la muncă mai mult de 5 persoane fără contracte individuale.

În domeniul relaţiilor de muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 684.600 de lei din care 490.000 de lei pentru muncă la negru. Au fost sancţionaţi 191 de angajatori din care 29 pentru muncă fără forme legale. Au fost sancționate 6 persoane fizice pentru că au acceptat să muncească la negru.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au aplicat  amenzi în valoare de 176.000 de lei. Pentru deficienţele constatate, inspectorii de muncă au dispus oprirea din funcţiune a 6 echipamente de lucru pentru a fi prevenite posibile accidente de muncă. Dintre acestea 5 au fost dispuse în județul Prahova și una în județul Bacău.

Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 49 de evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectori, vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de muncă. Dintre acestea 22 au avut loc în București.

”Căutăm permanent soluții pentru prevenirea eficientă a accidentelor de muncă și exemplele de bună practică identificate la nivel european devin modalități concrete, la nivel național, de îmbunătățire a capacității instituționale. Dorim pentru angajații români asigurarea unor locuri de muncă, sigure și sănătoase fapt care determină implicit ca acestea sa fie și mai productive. În aceeași măsură păstrăm preocuparea pentru scăderea muncii fără forme legale și implicit a accidentelor de muncă.” – Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.