Principalele resurse de energie primară în perioada analizată au totalizat 31093,7 mii tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 858,5 mii tep faţă de perioada similară din 2011. Producţia internă a însumat 20924,4 mii tep, în scădere cu 2,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar importul a fost de 10169,3 mii tep, în scădere cu 3,5%, potrivit INS.
În această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 54933,2 milioane KWh, în scădere cu 1624,4 milioane KWh (-2,9%) faţă de perioada corespunzătoare a anului 2011. Scăderea resursei de energie electrică    s-a datorat în principal scăderii producţiei, cu 1840,0 milioane KWh (-3,3%).
Producţia din termocentrale a fost de 30007,9 milioane KWh în creştere cu 228,6 milioane KWh (+0,8%). Producţia din hidrocentrale  a fost de 11354,5 milioane KWh în scădere cu 3026,0 milioane kWh (-21,0%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 10475,3 milioane KWh în scădere cu 252,6 milioane kWh (-2,4%).
Producţia din centralele electrice eoliene în perioada 1.I.-30.XI.2012 a fost de 2245,3 milioane KWh, în creştere cu 1210,0 milioane KWh faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Consumul final de energie electrică în această perioadă, a fost de 48355,5 milioane KWh, cu 0,4% mai mare faţă de perioada corespunzătoare a anului 2011; iluminatul public a înregistrat o creştere cu 5,5%, iar consumul populaţiei a crescut cu 1,9%.
Exportul de energie electrică a fost de 651,9 milioane KWh în scădere cu 1721,1 milioane KWh, respectiv cu 72,5%. Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 5925,8 milioane KWh în scădere cu 100,7 milioane KWh, respectiv cu 1,7%.