Rata locurilor de muncă vacante a scăzut în perioada iulie-septembrie cu 0,02% faţă de trimestrul anterior, în timp ce, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2009, s-a diminuat cu 0,23% a anunţat marţi Institutul Naţional de Statistică.
Potrivit datelor INS, în trimestrul III, cea mai mare rată a locurilor de muncă vacante s-a înregistrat în activităţile de intermedieri financiare şi asigurări (1,08%). La polul opus, cu cele mai mici valori ale ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit activităţile de hoteluri şi restaurante (0,07%), respectiv industria extractivă (0,08%).
Mai mult de o treime (8.500) din numărul total al locurilor de muncă vacante se regăsesc în industria prelucrătoare, unde rata a luat valoarea de 0,90%. Puţin peste 10% din totalul locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în administraţia publică (2.700 locuri vacante), respectiv în sănătate şi asistenţă socială (2.400 locuri vacante). Angajatorii au prezentat cea mai redusă cerere de forţă de muncă în activitatea de tranzacţii imobiliare (30 locuri vacante).
Prin comparaţie cu trimestrul precedent, cele mai mari scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit în activităţile de servicii administrative şi de servicii suport (-0,47%), respectiv în construcţii (-0,29%). La polul opus, cu uşoare creşteri, s-au situat activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice (0,52%), respectiv activităţile de intermedieri financiare şi asigurări (0,46%).
Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, cea mai semnificativă scădere a ratei locurilor de muncă vacante s-a produs în sănătate şi asistenţă socială (-2,53%). Creşteri uşoare s-au regăsit în câteva activităţi economice, cele mai importante fiind în activităţile de spectacole, culturale şi recreative (0,18%), respectiv distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (0,15%).
Cea mai mare cerere de forţă de muncă salariată exprimată de angajatori s-a referit, în trimestrul III 2010, la ocupaţiile de operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse (0,98% rata locurilor de muncă vacante, respectiv 5.400 locuri vacante) şi de specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice (0,75% rata locurilor de muncă vacante, respectiv 5.300 locuri vacante).
Cea mai redusă disponibilitate a locurilor de muncă s-a regăsit în rândul membrilor corpului legislativ al executivului, înalţilor conducători ai administraţiei publice, conducătorilor şi funcţionarilor superiori din unităţile economico-sociale şi politice – grupa majoră 1 (0,30% rata locurilor de muncă vacante, respectiv 800 locuri vacante) şi a  agricultorilor şi lucrătorilor calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit  (0,34% rata locurilor de muncă vacante).
Rata locurilor de muncă vacante reprezintă raportul dintre numărul locurilor de muncă vacante şi numărul total al locurilor de muncă (ocupate şi vacante, exclusiv cele blocate sau destinate numai promovării în interiorul întreprinderii sau instituţiei), exprimat procentual. Datele lunare privind rata locurilor de muncă vacante sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă trimestrială, având ca perioadă de referinţă luna de mijloc a trimestrului.