Institutul Naţional de Statistică a finalizat prelucrarea datelor privind rezultatele din agricultură în anul 2012, pe care le-a publicat în lucrarea „Valoarea producţiei ramurii agricole în anul 2012, pe produse şi grupe de produse”. În cifre reale, valoarea producţiei agricole în anul 2012 a fost de 64.259.474 mii lei, faţă de 76.508.656 mii lei, cât a fost în anul 2011. Şi în structura producţiei s-au produs modificări, în sensul scăderii ponderii producţiei vegetale (62,5%), care s-a menţinut totuşi predominantă şi creşterii ponderii producţiei animale (36,7%). Ponderea producţiei de servicii agricole (0,8%) nu prezintă modificări semnificative fată de anul precedent.
Un an prost pentru cereale, dar bun pentru legume
Structura valorică a producţiei vegetale, pe principalele grupe de culturi, este diferită în cei doi ani. Astfel, în anul 2012 comparativ cu anul 2011, ponderea culturilor de legume şi pepeni a crescut cu 5,2 puncte procentuale, iar a culturilor de plante de nutreţ cu 2,0 puncte procentuale,  în timp ce ponderea culturilor de cereale şi de cartofi a scăzut cu 5,2 puncte procentuale, respectiv cu 4,7 puncte procentuale.

Şi structura valorică a producţiei animale pe principalele grupe de produse prezintă diferenţe faţă de anul 2011. Astfel, la  păsări şi porcine ponderea a crescut cu 2,1 puncte procentuale, respectiv cu 0,2 puncte procentuale, iar la bovine şi la ovine şi caprine ponderea a scăzut cu 1,7 puncte procentuale, respectiv cu 0,5 puncte procentuale.