"În luna iunie 2015, în majoritatea activităţilor din sectorul economic nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de premii ocazionale – inclusiv prime de vacanţă, sume din profitul net şi din alte fonduri – inclusiv tichete de masă şi tichete cadou, dar şi realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari, în funcţie de contracte", arată Institutul Naţional de Statistică.

Cele mai mari creşteri au fost raportate în fabricarea băuturilor – 16,5% şi în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, activităţi de editare, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor – între 10% şi 14,5%.Câştigul salarial mediu brut s-a situat la 2.516 lei în iunie, cu 0,6% mai mare decât în luna mai 2015.

Scăderi semnificative au fost înregistrate în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale – cu 23,1% şi în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, activităţi auxiliare intermedierilor financiare – inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, silvicultură şi exploatare forestieră – inclusiv pescuit şi acvacultură, activităţi de servicii anexe extracţiei – între 9,5% şi 14,5%.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna mai de premii ocazionale – inclusiv premii trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici – funcţie de contracte, precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice.

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare fluctuaţii ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în administraţie publică +0,4%, învăţământ -0,6%, sănătate şi asistenţă socială -0,8%.

Comparativ cu luna iunie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 7,8%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 109,5%.

În raport cu evoluţia preţurilor de consum, indicele câştigului salarial real a fost de 103,8% pentru luna iunie 2015 faţă de luna precedentă.