Comparativ cu luna iunie 2014, în luna iunie 2015 la punctele de frontieră s-au înregistrat creşteri atât la sosirile vizitatorilor străini  cu 4,0 % cât şi la plecările în străinătate ale vizitatorilor români cu 18,9 %.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna iunie 2015 au însumat 947.900 , în creştere cu 17,3% faţă de cele din luna iunie 2014.

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în luna iunie din acest an 74,7%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 25,3%, ponderi apropiate de cele din luna iunie 2014.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au   deţinut-o cei din Europa (73,2% din total turişti străini), iar din aceştia 87,6% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna iunie  2015 au însumat 2.327.100, în creştere cu 15,3% faţă de cele din luna iunie 2014.

Din numărul  total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în luna iunie a acestui an de 79,1%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 20,9%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa( 69,2 % din total turişti străini), iar din aceştia 86,7% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în luna iunie 2015 a fost de 2,6 zile  la  turiştii români şi 2,0 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna iunie 2015 a fost de 29,0 % pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 2,4 puncte procentuale faţă de luna iunie  2014.

Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare  în luna iunie 2015 s-au înregistrat la hoteluri

(36,5%), spaţii de cazare pe nave (28,2%), sate de vacanţă (22,2%), hosteluri (21,9%), vile turistice şi tabere de elevi şi preşcolari (câte 18,7%) şi moteluri (17,6%) .

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna iunie 2015 de 870,0 mii, în  creştere cu  4,0% faţă de luna iunie 2014. Majoritatea vizitatorilor străini provine din  ţări  situate în  Europa (91,3%). Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România, 52,2% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Ungaria (31,4%), Bulgaria (26,9%), Germania (8,9%), Polonia (6,8%) ,Italia (5,6%) şi Austria (3,3 %) .

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna iunie 2015 de 1.240.600, în creştere cu 18,9% comparativ cu luna iunie 2014. Mijloacele de transport rutier au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 80,3 % din numărul total de plecări.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1.01-30.06.2015 au însumat 4.024.800, în creştere cu 14,5% faţă de cele din perioada 1.01-30.06.2014.

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în perioada 1.01-30.06.2015  75,8%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 24,2% , ponderi  apropiate de cele din perioada 1.01-30.06.2014.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au   deţinut-o cei din Europa (74,9% din total turişti străini), iar din aceştia 85,0% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1.01-30.06.2015 au însumat 8663,0 mii, în creştere cu 14,3% faţă de cele din perioada 1.01-30.06.2014.

Din numărul  total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în perioada 1.01-30.06.2015 77,7%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 22,3%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa ( 72,6% din total turişti străini), iar din aceştia 83,4% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în perioada 1.01-30.06.2015  a fost de 2,2 zile  la turiştii români  şi 2,0 zile  la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în perioada 1.01-30.06.2015 a fost de 23,7 % pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 2,3 puncte procentuale faţă de 1.01-30.06.2014.

Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în perioada 1.01-30.06.2015 s-au înregistrat la hoteluri

(29,8%), spaţii de cazare pe nave (28,2%), hosteluri (16,9%), vile turistice (16,4%).

Cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi in structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare *) au provenit din Germania (111.600), Italia (95.900), Israel (88.800), Franţa (62.200), S.U.A. (59.300).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 1.01-30.06.2015 de 3934,6 mii, în creştere cu 10,1% faţă de perioada 1.01-30.06.2014. Majoritatea  vizitatorilor  străini  provine  din  ţări  situate în  Europa (92,8%). Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România, 58,0% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Ungaria (32,8%), Bulgaria (27,7%), Germania (8,4%), Italia (6,3%), Polonia (5,3%) şi Austria (3,4%) .

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 1.01-30.06.2015 de 6.235.000, în creştere cu 11,1% comparativ cu perioada 1.01-30.06.2014. Mijloacele de  transport  rutier au fost  cele   mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 77,7% din numărul total de plecări.