Fondurile europene curente pentru proiecte privind producerea de energie regenerabilă trebuie folosite până în iulie 2015. Anul trecut, au fost aprobate 14 astfel de proiecte, pentru care s-au acordat finanţări în sumă de 54,4 milioane de euro.

Parcul eolian Mireasa 2, din judeţul Constanţa, a obţinut anul trecut cea mai mare finanţare europeană, prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), pentru investiţii în producerea de energie regenerabilă. Este vorba de 34,98 milioane de lei (circa 8,26 milioane de euro) din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). La această sumă se adaugă cofinanţarea beneficiarului, firma Eco Power Wind SRL, în valoare de 4,77 milioane de lei (1,13 milioane de euro). Administratorul firmei, Virgil Brudaru, spune că a trecut aproape un an între data depunerii cererii de finanţare şi data când aceasta a fost aprobată. „Acum ne izbim de alte probleme. Băncile nu se înghesuie să ne acorde creditul necesar cofinanţării proiectului. În prezent, suntem în negocieri cu câteva bănci şi sperăm ca în curând să putem demara lucrările“. Brudaru susţine că parcul va genera energia necesară pentru 17.000 de locuinţe şi că cele patru turbine urmează să fie livrate de un furnizor din Germania. Firma va organiza în curând licitaţiile pentru realizarea lucrărilor de fundaţie şi pentru achiziţionarea echipamentelor electrice. Acesta este primul parc eolian pe care îl va construi Eco Power Wind. „Mai avem un proiect asemănător în acceaşi zonă, pentru care am depus cerere la Mediu“, spune Brudaru.

Cine, ce, cum şi până când este finanţat

202-49418-26_casaverde_11.jpgRecent a fost lansată o nouă sesiune aferentă proiectelor de investiţii pentru valorificarea resurselor regenerabile de energie. Se acceptă proiecte de realizare a unor noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, atât  pentru consumul propriu, cât şi pentru furnizarea de energie în reţeaua de transport şi distribuţie, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie (biomasă, biocombustibili, resurse microhidroenergetice, solare, eoliene,  resurse geotermale, alte resurse regenerabile), şi proiecte de modernizare a capacităţilor de producţie. Termenul de implementare a proiectului este de maximum patru ani de la semnarea contractului de finanţare , dar nu mai târziu de 31 iulie 2015.

Cererile de finanţare se pot depune de către microîntreprinderi, IMM, societăţi mari şi autorităţi publice locale la sediul Organismului Intermediar pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei. Depunerea proiectelor este continuă, până la epuizarea bugetului alocat. Valoarea maximă a finanţării acordate este de 40 de milioane de lei, cu excepţia măsurii de cogenerare de înaltă eficienţă, unde limita este 80 de milioane de lei.

Selecţie
Pentru a putea solicita finanţare în cadrul acestei măsuri, societăţile trebuie să aibă trecut în domeniul de activitate producerea de energie termică şi/sau electrică. Acest lucru se dovedeşte cu certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului

Esenţial

40 de milioane de lei este finanţarea maximă acordată în această sesiune; în cazul măsurii privind cogenerarea de înaltă eficienţă, plafonul este de 80 de milioane de lei.

Activităţi eligibile:

– Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării echipamentelor/instalaţiilor proiectului
– Construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor necesare implementării proiectului
– Achiziţia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continuă
– Organizarea de şantier (numai în cazul proiectelor care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat)
– Racordarea la reţeaua Sistemului Electroenergetic Naţional în aval de „punctul de delimitare” (definit conform HG nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor  la reţelele electrice de interes public)

Documente necesare:

– Cerere de finanţare
– Declaraţie de eligibilitate a solicitantului
– Declaraţie privind încadrarea organizaţiei în categoria microîntreprinderilor, IMM, întreprinderilor mari sau autorităţilor publice
– Actul constitutiv actualizat al societăţii
– Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, care să menţioneze datele de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentanţii legali ai societăţii, domeniul de activitate etc.
– Bilanţul contabil
– Acte care atestă drepturile de proprietar, concesionar sau utilizator/dreptul de administrare al solicitantului asupra terenului pe care sunt amplasate/se vor amplasa capacităţile de producere a energiei (cu drept de construcţie asupra acestuia), valabile cel puţin încă 15 ani de la data depunerii cererii de finanţare
– Studiul de fezabilitate

202-49419-26_atentiebun_11.jpg

 

Atenţie!
Un solicitant poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul acestei sesiuni de depunere de proiecte!