Situație dificilă pentru Mioara Roman

Mioara Roman, mama Oanei Roman și fosta soție a fostului premier Petre Roman, se confruntă cu restanțe la plata chiriei și întreținerii vilei de protocol în care a locuit în timpul mandatului soțului ei.

Datoria către Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) se ridică la suma de 300.000 de euro, iar acest lucru a dus la impunerea unei popriri pe jumătate din pensia mamei Oanei Roman.

„Mama are și acum poprire pe jumătate din pensie, restanța totală fiind de 300.000 de euro”, a declarat Oana Roman, pentru Playtech.

Situația financiară dificilă a Mioarei Roman le-au adus pe surorile Roman în pericolul de a pierde și moștenirea lăsată de mătușa lor, deoarece RA-APPS a depus un proces în acest sens.

„Cu privire la moștenirea primită de la mătușa mea, momentan sunt înregistrate pe rolul instanțelor de judecată mai multe dosare, unele nesoluționate definitiv, încă, dar am speranța la o soluționare favorabilă”, a mai comentat Oana Roman.

RA-APPS le-a chemat în instanță

Dosarul se află în proces de judecare a apelului la Tribunalul București, iar următorul termen de judecată este programat pentru 12 septembrie 2023.

„În ceea ce privește Dosarul nr. 26767/300/2019, acesta este nesoluționat definitiv, fiind în stadiul de judecare a apelului la Tribunalul București. Obiect: anularea unui act notarial. La data de 14.07.2022, la Judecătoria Sector 2 instanța a pronunțat următoarea soluție pe scurt: Admite în parte cererea de chemare în judecată, formulată de reclamanta Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (R.A.A.P.P.S.), în contradictoriu cu pârâtele Zilahy Catinca Maria și Roman Elisei Ioana Sabina.

Constată nulitatea absolută parțială a testamentului autentificat sub nr.1814/30.06.2016, de către SPN Mone Gabriela Olga, Andrei Aurel Jean și Asociații, în ceea ce privește imobilul situat în orașul.. str…, nr…jud. …, înscris în…, în suprafață de 1350 mp și construcție Cl, edificată pe acesta, în suprafață de 173 mp. Respinge cererea reclamantei de acordare a cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare; cererea pentru exercitarea căii de atac se depune la Judecătoria Sectorului 2, București, sub sancțiunea nulității.

Pronunțată astăzi, 14.07.2022, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Document: Hotărâre 9342/2022 14.07.2022. A fost formulat apel, dosarul fiind pe rolul Tribunalului București. Este stabilit termen de judecată la data de 12.09.2023”.