Astfel, indicatorul condiţiilor curente a fost de 65,3, valoare, în scădere cu 3 puncte, iar indicatorul anticipaţiilor a crescut cu 3,3 puncte, la valoarea de 58,8 puncte.

În ceea ce priveşte cursul de schimb EUR/RON, valorile mediane ale anticipaţiilor pentru orizontul de șase luni a consemnat un curs anticipat de 4.4800 (faţă de 4.4500 în luna anterioară), iar pentru orizontul de 12 luni de 4.5000 (faţă de 4.4550 în exerciţiul anterior).
Rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni (mai 2017/mai 2016) a înregistrat o valoare mediană de 1,50% (valoare similară cu cea înregistrată în exerciţiul anterior).

De remarcat faptul 83% dintre participanţi anticipează majorarea ratelor de dobânda, în următoarele 12 luni, atât pentru scadenţele scurte (ROBOR 3M), cât şi pentru pentru scadenţele pe termen mediu (5 ani).

Indicatorul CFA România de Încredere Macroeconomică a fost lansat de către CFA România în luna mai 2011 și este un indicator prin care doreşte cuantifice anticipațiile analiştilor finaniari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an

Sondajul este realizat în ultima săptămâna a fiecărei luni, iar participanţii sunt membri ai CFA România şi candidaţii pentru nivelurile ÎI şi III ale examenelor CFA.

Indicatorul de încredere macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) şi 100 (încredere deplină în economia românească) și este calculat pe baza a șase întrebări cu privire la condiţiile curente despre mediul de afaceri şi piaţa muncii. Dar şi cu privire la anticipatiile, pentru un orizont de timp de un an pentru mediul de afaceri, piaţa muncii, evoluţia venitului personal la nivel de economie şi evoluţia averii personale la nivel de economie.

Pe lângă întrebările necesare pentru calculul indicatorului de încredere macroeconomică, sondajul evaluează şi anticipațiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflaţiei, ratele de dobândă, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET, condiţiile macroeconomice globale şi preţul petrolului. Candidaţii pentru titlul CFA trebuie promoveze o serie de trei examene într-o perioadă de 3 -7 ani. Fiecare examen presupune 250-300 de ore de studiu individual. În plus, sunt necesari 4 ani de experienţă profesională  în domeniul financiar.