Procesul de retrocedare a terenurilor forestiere către foştii proprietari sau către urmaşii acestora a permis unor persoane să primească mii de hectare pe baza unor testamente. Un astfel de caz este cel al unei femei din Maramureş care a primit aproape 9.000 de ha de pădure, invocând un testament care-i lăsa un pat şi un scrin.

MARIAN RODICA  a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra întregii păduri deţinute de POP SIMON în MUNŢII MARAMUREȘULUI. Solicitarea are la bază un certificat de moştenitor (nr.879/22.05.1991) ce avea înscris la masa succesorală „un pat, un scrin secretaire şi diverse bunuri de uz casnic şi gospodăresc” întocmit ca urmare al unui testament din 1986 al OLGĂI FONAI (dat cu 46 zile înainte de a muri) în care se consemnează „toate bunurile mele care vor mai exista la moartea mea să fie luate de RODICA MARIAN care m-a îngrijit şi mă îngrijeşte şi de care m-am ataşat sufleteşte”. POP SIMON (decedat în 1920) a deţinut în proprietate pădurea TIBĂU din MUNŢII MARAMUREȘULUI în suprafaţă de 10.019 ha care, la data preluării de către stat (conform înscrisurilor din cartea funciară) era în proprietatea IRINEI SIMON (văduva lui POP SIMON) –5.009 ha, ZOREI (fiica adoptivă, căsătorită UDREA, decedată 1956, fără moştenitori) – 1.670 ha, OLGĂI (fiica adoptivă căsătorită FONAI, decedată 1986, fără moştenitori) – 1670 ha şi a lui POP SIMON jr. (decedat în 1947, fără moştenitori) – 1.670 ha.

Întrucât pădurea ȚIBĂU se află pe teritoriul a două judeţe, cererile au fost depuse atât la comisia locală din judeţul SUCEAVA, cât şi la comisia locală din judeţul MARAMUREŞ. Comisia locală CÂRLIBABA şi Comisia judeţeană SUCEAVA au invalidat reconstituirea dreptului de proprietate. Hotărârea a fost atacată în instanţă şi, după mai multe cicluri procesuale, Judecătoria din Sf. GHEORGHE, județul Covasna dispune reconstituirea dreptului de proprietate pentru 3.889 ha pădure în judeţul SUCEAVA. Hotărârile nr.443/c şi 445/c din 29.07.2009 ale comisiei judeţene MARAMUREŞ de invalidare a reconstituirii dreptului de proprietate sunt atacate în instanţă şi Judecătoria VIŞEUL DE SUS dispune, prin sentinţa civilă nr.2201/12.10.2009, reconstituirea dreptului de proprietate pentru încă 4.931 ha pădure.

În total, MARIAN RODICA, moştenitoarea unui pat şi a unui scrin secretaire, devine proprietară a 8.820 ha pădure din care pe 4500 ha a fost pusă în posesie.

De menţionat, că s-a mai reconstituit dreptul de proprietate pentru încă 1.648 ha pădure unui alt „moştenitor” RODOLEAN VICTOR după ZORA UDREA, fiică adoptivă a lui POP SIMON, decedată în 1956 fără a avea urmaşi.