Conform prevederilor legale, punerea în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu a construcţiilor şi amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare/schimbare de destinaţie atrage după sine aplicarea de amenzi cuprinse între 20.000 şi 50.000 de lei. În cazul în care e constatată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă pot decide oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor. Această sancţiune nu este condiţionată de existenţa autorizaţiei de securitate la incendiu. 

IGSU precizează că în primele opt luni ale anului 2017 s-au depus eforturi susţinute pentru soluţionarea celor 22.969 de solicitări în vederea emiterii avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu. 

„În urma verificării documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor din teren, la nivel naţional au fost emise 3.643 de avize de securitate la incendiu şi 2.086 de autorizaţii de securitate la incendiu. De asemenea, în perioada 1 ianuarie – 31 august a.c., inspectorii de prevenire au derulat 27.717 acţiuni de îndrumare şi control, pe timpul cărora au aplicat 9.520 de amenzi în cuantum de 12,2, milioane lei”, se arată într-un comunicat de presă al IGSU. 

În perioada de referinţă ianuarie-septembrie 2017 numărul solicitărilor pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu este de 777 la nivelul Capitalei, iar autorizaţiile de securitate la incendiu emise au fost 267. Totodată, numărul de cereri pentru obţinerea avizelor de securitate la incendiu este 1719 şi avizele de securitate la incendiu – 606. 

SURSA: Agerpres