ANAF precizează că rezultatul se datorează combaterii evaziunii fiscale şi îmbunătăţirii colectării, având în vedere că a fost obţinut în contextul adoptării unor măsuri de relaxare fiscală (scăderea CAS cu 5pp, neimpozitarea profitului reinvestit, diminuarea taxei "pe stâlp"de la 1,5% la 1%, creşterea vărsămintelor la pilonul II de pensii, scăderea TVA la alimente de la 24% la 9%). 

'Raportat la programul de încasări rectificat, gradul de realizare este de 101,2%, conform legilor bugetare anuale rectificate. Comparativ cu planul iniţial de încasări de la începutul anului, gradul de realizare este de 104,7%. La rectificare, programul a fost majorat cu suma colectată în plus pe primele 7 luni', se menţionează în comunicat. 

În plus, veniturile au fost diminuate de inflaţia negativă din acest an, în comparaţie cu cele din 2014 când inflaţia a fost pozitivă, subliniază ANAF. 

'Totodată, menţionăm faptul că, din cele 11,24 miliarde lei colectaţi în plus faţă de anul trecut, veniturile suplimentare colectate din TVA sunt de 5,05 miliarde lei ceea ce reprezintă o creştere cu 11,8%, cu mult peste creşterea economică din primele 10 luni. Diferenţa rezultată după eliminarea impactului creşterii economice este rezultatul direct al combaterii evaziunii fiscale', se mai arată în comunicat. 

În structură, la bugetul de stat s-au încasat 116,83 miliarde de lei, cu 11,33% peste cele din aceeaşi perioadă din 2014, pe fondul creşterii generale a volumului obligaţiilor fiscale declarate (cu 4,3% mai mare decât în perioada similară din 2014). 

La impozitul pe profit s-au încasat 13,055 miliarde de lei, cu 11,22% mai mult decât în 2014, iar la impozitul pe venit s-au încasat 21,63 miliarde de lei, cu 13,19% peste perioada similară din 2014. 

În acelaşi timp, încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 47,9 miliarde de lei, cu 11,8% mai mari decât încasările din perioada similară a anului 2014. 

În domeniul accizelor (inclusiv taxa pe viciu), faţă de încasările din perioada analizată a anului precedent, încasările au fost mai mari cu 8%, ajungând la 21,45 miliarde de lei. De asemenea, încasările la capitolul 'rest venituri' au fost mai mari cu 12,93% faţă de cele din aceeaşi perioadă a anului 2014, respectiv 12,13 miliarde de lei. 

'La bugetul fondului naţional unic pentru asigurări de sănătate se constată o creştere a volumului sumelor încasate cu 13,03% (17,38 miliarde de lei cumulat la zece luni 2015). Realizările şi programul de încasări includ, la bugetul FNUASS, contribuţia datorată pentru medicamentele finanţate din bugetul Fondul naţional unic de asigurări de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii (taxa de clawback ) în sumă de 1,42 miliarde de lei', se mai arată în comunicat. 

În acelaşi timp, la bugetul asigurărilor sociale de stat se constată o scădere cu 8,59%, la 29,7 miliarde de lei cumulat, iar la şomaj se constată o creştere cu 10,98%, la 1,39 miliarde de lei. 

În octombrie, totalul veniturilor realizate de ANAF a însumat 18,75 miliarde de lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 104,33% a programului rectificat, şi o depăşire cu 3,6% a celor realizate în octombrie 2014. 

AGERPRES