La Recensământul General Agricol s-au înregistrat 3,85 milioane exploataţii agricole, din care 3,82 milioane (99,2%) sunt exploataţii agricole fără personalitate juridică şi 31 mii (0,8%) sunt exploataţii agricole cu personalitate juridică.

În timp ce 7,45 milioane ha (56%) revin exploataţiilor agricole fără personalitate juridică,  5,85 milioane ha (44%), exploataţiilor agricole cu personalitate juridică. Astfel, suprafaţa agricolă utilizată pe total ţară, de 13,3 miloane ha, revine aproape în proporţii egale celor două categorii de exploataţii, între care însă există o diferenţă enormă când vine vorba despre numărul lor.

Acest lucru se explică prin faptul că exploataţiile fără personalitate agricolă, care reprezintă majoritatea agricultorilor români, au în folosinţă suprafeţe de teren foarte mici, de câteva hectare. Astfel, conform RGA, exploataţiilor agricole fără personalitate juridică le revin, în medie, 1,95 ha.
Aceasta în timp ce, în cazul exploataţiilor agricole cu personalitate juridică, suprafaţa lucrată este, în medie, de 190,84 ha.
Per total, suprafaţa agricolă utilizată ce revine, în medie, pe o exploataţie agricolă, la nivel naţional, este de 3,45 ha.

Exploataţiile agricole fără personalitate juridică  sunt reprezentate de exploataţii agricole individuale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale/familial, iar exploataţiile agricole cu personalitate juridică  de regii autonome, societăţi/asociaţii agricole, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat/privat, institute/staţiuni de cercetare şi unităţi şcolare cu profil agricol, consilii locale/primării, alte instituţii publice, unităţi cooperatiste şi alte tipuri de unităţi.