În luna octombrie 2006, numărul mediu al salariaţilor din întreprinderile cu  10 salariaţi şi peste, a fost de 4.476.000 persoane, în majoritate bărbaţi (53,5%).

Contingentul cel mai numeros (84,6% din totalul salariaţilor) a avut vârsta cuprinsă între 25-54 ani, iar tinerii (15-24 ani) au reprezentat numai 7% din totalul salariaţilor. Salariaţii cu studii superioare au avut o pondere de 22,2%, femeile fiind preponderente (53,5%). conform datelor Institutului, 65,4% erau absolvenţi ai învăţământului mediu (liceal şi postliceal).

Cea mai mare parte a salariaţilor tineri (51,1%) lucrează în întreprinderile mici şi mijlocii (între 10-249 salariaţi), în timp ce, salariaţii cu experienţă în muncă preferă întreprinderile mai mari. Astfel, 34,8% dintre cei de 25-54 ani şi 45,3% dintre salariaţii în vârstă de 55-64 ani, lucrează în unităţi cu 1000 salariaţi şi peste.
Sectorul privat cuprinde peste două treimi din totalul numărului de salariaţi (66,9%), bărbaţii reprezentând 57,9%. În sectorul public lucrează 1483 mii salariaţi, din care 55,4% sunt femei.