Spre deosebire de Australia, unde varsta maxima a solicitantului vizei de emigrare nu trebuie sa depaseasca 45 de ani, guvernul de la Wellington accepta si pe cei care au ceva mai multi ani (maximum 55) si nu urmareste un sistem atat de precis si complicat de echivalare a profesiei. Aceasta se face de catre NZQA (New Zeaand Qualification Authority), exceptand acele profesii/ocupatii reglementate prin regulamente speciale. Procedura este, desigur, in avantajul candidatilor. Costurile echivalarii profesionale se situeaza intre 85 si 90 dolari SUA.
Cunostintele de limba engleza pot fi dovedite prin intermediul testului IELTS sau, in cazul in care candidatul a studiat si a lucrat intr-o organizatie in care se vorbeste aceasta limba, este necesar doar actul doveditor.
Cheltuielile ocazionate de depunerea dosarului trebuie apreciate in doua etape: 315 dolari la inceput si alti 142 – maximum 445 dolari (in functie de numarul de membri) dupa obtinerea calificarii (aprobarii) pentru viza.
Reprezentantii Noii Zeelande apreciaza in mod deosebit vechimea in munca a solicitantilor vizelor de emigrare. Pentru fiecare an de vechime in munca se acorda 2 puncte, pana la un maximum de zece puncte. De asemenea, se pot obtine puncte suplimentare daca sotul sau sotia indeplinesc toate conditiile cerute pentru emigrare. Scorul minim necesar pentru calificare este de 25 de puncte si se modifica trimestrial. Daca punctajul obtinut de un solicitant este cuprins intre 20 si 25 de puncte, se poate obtine o viza temporara cu drept de munca pentru 6 luni. Aceasta ofera posibilitatea obtinerii unui contract de munca in Noua Zeelanda. Pe baza contractului respectiv (pentru care acorda ulterior la punctajul necesar obtinerii vizei definitive maximum 5 puncte), solicitantul poate ramane in Noua Zeelanda cu rezidenta permanenta.
Timpul necesar pentru obtinerea vizei depaseste adesea un an de zile, dar se poate diminua semnificativ si efortul, si timpul, apeland la serviciile unui agent recunoscut in domeniul emigrarii cu aceasta destinatie. Dl Ovidiu Musat, directorul firmei Oz Land Consulting, spune ca anul trecut au emigrat, in total, din Romania 117 persoane in cadrul programului Emigrant Calificat.

Cele mai cautate profesii in Noua Zeelanda

Inginer (electronist; aeronave; geotehnic; hidrolog; nave; mase plastice; telecomunicatii); Specialist I.T; Electrician auto; Mecanic auto; Brutar; Tamplar; Instalator; Croitor; Electrician; Laborant; Tehnician dentar; Microbiolog; Fizioterapist; Epidemiolog; Farmacist; Veterinar; Contabil; Profesor; Tehnician radiotelecomunicatii.

Lista se actualizeaza trimestrial. Poate fi folosita ca un indrumator referitor la sansele de a obtine viza de 6 luni, in cazul candidatilor care, obtin intre 20 si 24 puncte.
Noua Zeelanda nu are o lista a ocupatiilor acceptate. Daca se indeplinesc conditiile de scolarizare si de experienta, practic, orice profesie este acceptata.

Punctaj pentru obtinerea vizei de rezidenta permanenta in Noua Zeelanda

Total: minimum 25 puncte
· 10 pana la 12 puncte pentru profesie;
· 1 punct pentru fiecare 2 ani de vechime in ocupatia recunoscuta de autoritatea din Noua Zeelanda, pana la un maxim de 10 puncte;
· intre 0 si 10 puncte pentru varsta;
· 1 pana la 2 puncte pentru partener, in functie de calificarea pe care o are acesta;
· 1 pana la 2 puncte pentru capitalul transferabil.
Nu se acorda puncte pentru cunostintele de limba engleza, dar demonstrarea nivelului de cunoastere (prin testul IELTS) constituie o conditie de baza, fara de care dosarul de emigrare nu poate fi depus.
Informatii suplimentare se pot obtine pe Internet la www.immigration.govt.nz sau de la consultantii firmei Oz Land Consulting, tel. 223.43.49, e-mail ozlandcons98@hotmail.com.
Noua Zeelanda nu mai are reprezentanta in Romania.

Niveluri de salarizare saptamanale (in dolari NZ)

In Noua Zeelanda, salariile se stabilesc prin negociere directa, dar nu pot fi mai mici decat nivelul stabilit prin lege.

Specialisti in drept         880
Administratori si manageri    880
Licentiati             820
Tehnicieni             700
Functionari             580
Personalul din servicii     460
Muncitori din agricultura     460
Muncitori calificati         600
Masinisti             560
Muncitori necalificati         440

Salariul mediu pe economie este de 710 dolari NZ.

Salariul minim garantat pe ora este de 7,80 dolari NZ.

Costurile medii saptamanale pentru o familie de 3 persoane
(in dolari NZ)

Mancare                     114
Chirie                         128
Cheltuieli de intretinere             95
Cumparaturi nealimentare            27
Transport auto personal             123
Cheltuieli ocazionale
(exemplu: restaurant, teatru,
cinema etc.)                     81
Alte cheltuieli ( sanatate, economii, turism )    117
Total cheltuieli saptamanale             685

T.V.A.:                     12.5%

Impozitul pe venitul global: 19,5 % pentru venituri mai mici de 38.000 dolari NZ.