În total s-au încheiat 7.812 de contracte de finanțare, cu o valoare eligibilă de peste 69 de miliarde de lei, valoarea totală a plăților nedepășind însă 8,6 miliarde de lei.
Cele mai ”valoroase” proiecte au fost finanțate în București-Ilfov (21,98 miliarde de lei), regiune care ocupă însă penultimul loc atunci când vine vorba de plățile către beneficiari (780 de milioane de lei).
În ceea ce privește numărul de proiecte finanțate, regiunea Vest se situează pe ultimul loc (615 de proiecte cu o valoarea totală eligibilă de 4,7 miliarde de lei), valoarea plăților către beneficiari nedepășind 762 de milioane de lei.
În vederea implementării politicii de dezvoltare regională, România a fost împărțită în opt regiuni de dezvoltare. Acestea au fost create în anul 1998 prin asocierea consiliilor județene din România pentru a coordona dezvoltarea regională necesară pentru ca România să adere la Uniunea Europeană.
Regiunile de dezvoltare nu sunt unități administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridică, fiind rezultatul unui acord liber între consiliile județene și cele locale. Funcția lor este de a aloca fondurile PHARE de la UE, pentru dezvoltare regională, și de a interpreta și cerceta statistici regionale. Deasemenea, regiunile de dezvoltare coordonează proiecte infrastructurale regionale și au devenit membre ale Comitetului Regiunilor când România a aderat la UE, în 2007.