Tot Comisia a prezentat un raport detaliat privind aspectele juridice ale punerii în aplicare a Directivei privind timpul de lucru în statele membre. Noua consultare solicită opiniile partenerilor cu privire la opțiunile de revizuire a normelor UE privind timpul de lucru.
De asemenea, aceasta prezintă principalele rezultate ale primei etape de consultări a partenerilor sociali și oferă o trecere în revistă a celor mai recente probe cu privire la tendințele și modelele de timp de lucru, precum și a impactului social și economic al normelor actuale din statele membre.
Lansarea acestui document consultativ reprezintă următorul pas într-o nouă revizuire a legislației UE privind timpul de lucru anunțată de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, la sfârșitul anului 2009.
Revizuirea se bazează pe un set de obiective politice, mai ales pe adaptarea timpului de lucru la schimbările continue din lumea muncii, în același timp cu protejarea sănătății și siguranței lucrătorilor. Documentul consultativ al celei de-a doua etape cere opinia partenerilor sociali privind două abordări alternative ale revizuirii, bazate fie pe un domeniu de aplicare mai îngust, fie pe unul mai larg.
Acesta solicită opinii privind opțiuni detaliate care vizează teme esențiale precum:
–  timpul de gardă;
– cuantificarea temporală a perioadelor minime de odihnă;
–  abordarea numărului excesiv de ore de muncă;
– o mai bună reconciliere a muncii cu viața de familie și
– clarificarea domeniilor în care legislația pare a fi neclară. Din răspunsurile reprezentanților lucrătorilor și angajatorilor la nivelul UE la consultarea din prima etapă a rezultat un consens larg.
Mesajul clar a fost că schimbările la normele actuale ale timpului de lucru sunt urgent necesare. Există, de asemenea, un nivel ridicat de consens cu privire la ideea că normele UE privind timpul de lucru ar trebui să permită o mai mare flexibilitate pentru reprezentanții lucrătorilor și angajatorilor în negocierea detaliilor punerii în aplicare la nivelul corespunzător.
Directiva, plusuri şi minusuri
În același timp, Comisia a prezentat un raport detaliat privind punerea în aplicare a actualei directive în statele membre. Acesta prezintă situația actuală, identificând principalele domenii de neconformitate sau de incertitudine juridică în diferite țări. Comisia a prezentat, de asemenea, primele constatări ale studiilor independente privind impactul economic și social al normelor privind timpul de lucru și ale cercetărilor privind schimbările relevante în modelele de lucru.
Aceste constatări menționează aspecte precum efectele nefavorabile pe care le poate avea numărul excesiv de ore de lucru asupra sănătății; constrângerile actuale în ceea ce privește cheltuielile în statele membre; precum și aspectul lipsei de competențe în condițiile în care angajatorii publici și privați caută modalități de reducere a impactului normelor privind timpul de lucru.
Studiul sugerează, de asemenea, că directiva poate acționa ca un catalizator pentru câștiguri de eficiență și un mai bun echilibru între muncă și viața personală. Comisia Europeană va publica aceste rezultate pentru facilitarea răspunsurilor partenerilor sociali la consultare.