Care sunt inregistrarile contabile ce se fac pentru sumele acordate de AJOFM pentru persoanele incadrate cu contract de munca, direct din somaj (persoane peste 45 de ani sau proaspat absolventi de facultate)? Sumele se impoziteaza (3% – impozit microintreprindere sau 16% impozit profit)?Ana Maria Luca – Bacau

Conform prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulteriore, angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar pe o perioada de 12 luni pentru fiecare absolvent un salariu de baza minim brut de tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii, 1,2 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal, 1,5 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant superior.Cei care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevazute mai sus pe o perioada de 18 luni.
De asemenea, angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri in varsta de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara in vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin doi ani.


Incepand cu 1 ianuarie 2006, potrivit Ordonantei de urgenta nr. 144/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, in afara de sumele prevazute mai sus, angajatorii sunt scutiti, pe aceeasi perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta absolventilor incadrati.

Totalul sumelor cuvenite se recupereaza din contributia de 3% (2,5% incepand cu 1 ianuarie 2006) datorata de societate la Agentia de somaj, iar ceea ce depaseste nivelul contributiei este virat de Agentia de somaj in contul deschis de firma la trezoreria de sector in raza caruia isi are sediul social.

Inregistrarile in contabilitate sunt urmatoarele:


a) Inregistrarea salariului pentru munca prestata, cuvenit persoanelor pentru care angajatorii beneficiaza de subventionarea locurilor de munca:
641 = 421- cu drepturile salariale integrale cuveniteb) Inregistrarea sumelor retinute din contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj:
4371 = 741- cu sumele deduse din contributia pe care angajatorul este obligat sa o vireze Fondului pentru plata ajutorului de somajc) Inregistrarea sumelor de recuperat, in cazul in care suma necesara pentru acoperirea platii salariilor absolventilor si somerilor in varsta de peste 45 de ani este mai mare decat contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj:
445 = 741 – pentru diferentele care se vor recupera de la Agentia de somajIn cazul microintreprinderilor platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, baza impozabila asupra careia se aplica cota de 3% este totalul veniturilor trimestriale care sunt inregistrate in creditul conturilor din clasa a 7-a “Conturi de venituri”, cu exceptia celor inregistrate in: “Variatia stocurilor”, “Venituri din productia de imobilizari necorporale”,“Venituri din productia de imobilizari corporale”, “Alte venituri din exploatare” analitic, reprezentand veniturile din cota-parte a subventiilor guvernamentale si altor resurse similare pentru finantarea investitiilor, “Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare” si “Venituri financiare din provizioane”, veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, precum si veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate catre bugetul de stat, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale.


In cazul platitorilor de impozit pe profit, doar urmatoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil: dividendele primite de la o persoana juridica romana, diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare, precum si diferentele de evaluare a investitiilor financiare pe termen lung; veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, veniturile neimpozabile, prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative.


In concluzie, aceste subventii reprezinta venituri impozabile, atat pentru platitorii de impozit pe veniturile microintreprinderilor, cat si pentru cei platitori de impozit pe profit.O societate comerciala apeleaza la un expert independent pentru reevaluarea cladirii pe care o detine. Din reevaluare, rezulta o majorare a valorii cladirii fata de cea din contabilitate (fata de valoarea de achizitie). Cum se inregistraza in contabilitate aceasta majorare? Cladirea se va amortiza in continuare la valoarea majorata in urma reevaluarii?

Raluca Udrescu – Bucuresti

In conformitate cu prevederile legale, imobilizarile corporale pot fi supuse reevaluarii. In acest caz, imobilizarile vor fi prezentate in bilant la valoarea reevaluata, si nu la costul lor istoric. Reevaluarea acestora se face, cu exceptiile prevazute de reglementarile legale, la valoarea justa, valoarea care se determina pe baza unor evaluari efectuate de evaluatori autorizati. Elementele dintr-o clasa de imobilizari corporale sunt reevaluate simultan, pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea in situatiile financiare anuale simplificate a unor valori care sunt o combinatie de costuri si valori calculate la date diferite.Daca un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din clasa din care face parte trebuie reevaluate, cu exceptia situatiei cand nu exista nici o piata activa pentru acel activ. Elementele supuse reevaluarii, precum si modul de efectuare a acesteia trebuie prezentate in notele explicative, pentru fiecare element, precum si orice informatii suplimentare care sunt relevante pentru necesitatile utilizatorilor in ceea ce priveste pozitia financiara si rezultatele obtinute.
Din punct de vedere contabil, exista doua posibilitati de inregistrare a evaluarii: fie sa se reevalueze simultan valoarea bruta si amortizarea cumulata, fie sa se reevalueze numai valoarea contabila neta a bunului.


In continuare, prezentam un exemplu in cazul unei cladiri care are costul de achizitie de 60.000 RON, amortizarea cumulata de 20.000 RON, iar valoarea justa actuala de 50.000 RON. Considerand ca la aceasta cladire nu s-au mai efectuat reevaluari pentru care diferentele sa fi fost contabilizate ca venituri sau cheltuieli, diferentele vor determina cresterea valorii nete a imobilizarilor si cresterea capitalurilor proprii, respectiv structura “rezervelor din reevaluari” cu 10.000 RON.
In primul caz, daca se reevalueaza valoarea contabila bruta si amortizarile, atunci valoarea existenta a acestora se multiplica cu raportul dintre valoarea justa atribuita si valoarea neta contabila existenta: 50.000 /40.000, deci cu un coeficient de 1,25.


Vom avea:

-costul istoric actualizat, valoarea bruta 60.000 x 1,25 = 75.000 RON.


-amortizarea cumulata actualizata 20.000 x 1,25 = 25.000 RON.


Inregistrarea in contabilitate:


2131= % 15.000 RON (75.000 – 60.000)


2813 5.000 RON (25.000 – 20.000)


105 10.000 RON (50.000 – 40.000)In cel de-al doilea caz, daca se reevalueaza valoarea contabila neta, aducandu-se aceasta la valoarea justa, atunci se calculeaza diferenta dintre reevaluare, ca diferenta intre cele doua valori: 50.000 – 40.000 = 10.000 si cu aceasta se poate proceda astfel:


– se majoreaza numai valoarea contabila bruta a activului:


2131 = 10510.000 RON


– se diminueaza numai valoarea amortizarii:


2813 = 10510.000 RON– se aduce valoarea bruta la valoarea contabila neta, prin anularea amortizarii cumulate existente, si se majoreaza aceasta cu diferenta din reevaluare:


2813 = 213120.000 RON


2131 = 10510.000 RONUlterior, concomitent cu calculul si inregistrarea amortizarii noi anuale


10.000 RON x 1,25= 12.500


6811 = 2813 1.250 RON,


se poate transfera diferenta dintre noua amortizare anuala si vechea amortizare in rezultatul raportat:


12.500 – 10.000 = 2.500 RON,


105 = 1172.500 RON


Conform IAS 16, se poate transfera la rezerve:


105 = 10682.500 RONIn ceea ce priveste amortizarea fiscala, conform prevederilor Codului fiscal, pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determina fara a lua in calcul amortizarea contabila si orice reevaluare contabila a acestora. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabila evidentiata in sold la 31 decembrie 2003, amortizarea se calculeaza in baza valorii ramase neamortizate, pe durata normala de utilizare ramasa, folosindu-se metodele de amortizare aplicate pana la aceasta data.Cheltuielile cu amortizarea acestora sunt deductibile la calculul profitului impozabil.
In concluzie, din punct de vedere fiscal, pentru reevaluarile inregistrate in contabilitate pana la 31 decembrie 2003, diferenta de amortizare a unui mijloc fix reevaluat reprezinta cheltuiala deductibila la calculul impozitului pe profit, in timp ce pentru cele inregistrate dupa 1 ianuarie 2004, diferenta de amortizare este o cheltuiala nedeductibila.


La casarea sau cedarea activelor reevaluate, in situatia in care rezervele din reevaluare au fost deductibile din profitul impozabil, acestea reprezinta elemente similare veniturilor si se iau in calcul la stabilirea profitului impozabil. De asemenea, surplusul din reevaluarea imobilizarilor corporale, care a fost anterior deductibil, evidentiat potrivit reglementarilor contabile in contul “Rezultatul reportat” sau in contul “Alte rezerve”, analitice distincte, se impoziteaza la momentul modificarii destinatiei rezervei, distribuirii rezervei catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui alt motiv, inclusiv la folosirea acesteia pentru acoperirea pierderilor contabile. Pentru calculul profitului impozabil, aceste sume sunt elemente similare veniturilor.