IMM-urile primesc doar o mică parte din investiţii
Accesul la finanţare este în continuare una dintre cele mai importante provocări pentru înfiinţarea, creşterea şi supravieţuirea IMM-urilor, în special a celor inovatoare. Deşi reprezintă motoarele creşterii economice, asigurând 50% din locurile de muncă în majoritatea ţărilor G20, IMM-urile atrag doar un procent foarte mic din investiţiile totale.

Investiţiile în IMM-uri în cadrul G20 sunt de 574 de miliarde de Euro, reprezentând 6% din totalul de 9.250 de miliarde de Euro al tuturor formelor de investiţie. De departe, cel mai mare procent provine din creditarea bancară. Privind fiecare ţară în parte, China domină G20, cu investiţii în IMM-uri de peste 321 de miliarde de Euro, din care 309 miliarde de Euro prin creditare bancară.
SUA se plasează următoarea, însă la o distanţă considerabilă, cu un nivel de 93 de miliarde de Euro. În multe din ţările G20, finanţarea este dominată de creditarea bancară – doar SUA se diferenţiază prin oferirea unei game mai diverse de mecanisme de finanţare prin creditare şi participaţiune.

Îmbunătăţirea accesului la finanţare
Care este totuşi imaginea de ansamblu a finanţării antreprenorilor şi ce se poate face în plus pentru a le facilita accesul la finanţare? Raportul Funding the future evidenţiază următoarele concluzii:

  • Aşa numiţii business angels devin o sursă tot mai importantă de finanţare a start-up-urilor cu potenţial
  • Accesul la finanţare în fazele de seed şi pre-seed (vezi figura de mai jos) rămâne extrem de problematic
  • Schemele de garantare a creditelor se disting ca o modalitate eficientă de a păstra opţiunile de creditare bancară deschise pentru IMM-uri
  • Asocierea în participaţiune cu corporaţii ar putea fi reconsiderată ca un complement puternic al finanţării tradiţionale prin venture capital
  • Schimbările în reglementare ar putea debloca pieţele IPO (ofertă publică iniţială) din ţările dezvoltate
  • Fondurile de capital privat devin opţiuni viabile de finanţare pentru antreprenorii cu mici afaceri din ţările emergente
  • Guvernele trebuie să acorde atenţie politicilor pentru antreprenori – de prea multe ori, impactul unei iniţiative legislative este prea slab.

Companiile antreprenoriale cu creştere rapidă vor juca un rol deosebit de important în re-echilibrarea economiilor din întreaga lume şi, de aceea, stimularea lor este mai necesară ca niciodată. Ritmul lor rapid de expansiune conturează un potenţial tot mai mare de a crea locuri de muncă, într-o perioadă în care multe din ţările G20 se confruntă cu un şomaj ridicat.

În plus, antreprenoriatul este vital şi pentru viitorul pieţelor emergente. Deşi multe din aceste economii s-au bucurat de rate impresionante de creştere a PIB-ului în ultimul deceniu, performanţa lor a depins, de cele mai multe ori, de costurile scăzute ale exporturilor, de un boom al preţurilor bunurilor de larg consum şi de investiţii majore în infrastructură. Pe parcursul următorilor ani, aceste pieţe trebuie să-şi re-echilibreze economiile prin stimularea consumului intern şi a afacerilor cu valoare adăugată superioară. Dezvoltarea unui mediu în care antreprenorii pot creşte va fi un pas important pentru atingerea acestor obiective.