În România nu există reglementări cu privire la standardele de iluminat natural la locul de muncă. Atât legislaţia în construcţii cât şi cea legată de sănătatea şi securitatea la locul de muncă nu prevăd o normă clară vizavi de minimum de lumină naturală care trebuie să fie asigurat în spaţiile de lucru. Ȋn aceste condiţii, jumătate dintre angajaţii români îşi desfăşoară activitatea în birouri insuficient luminate sau luminate preponderent artificial.
Potrivit studiului, 34% dintre aceştia declară că au lumină naturală în spaţiile de lucru dar şi-ar dori mai multă, în timp ce 16% se plâng că lucrează în medii foarte puţin iluminte natural. Din cauza iluminatului natural deficitar, cei mai mulţi dintre angajaţi folosesc lumina artificială încă de la primele ore ale dimineții. 58% dintre respondenți au declarat că sunt nevoiți să aprindă becurile chiar de la începutul zilei şi să le ţină astfel până seara, la sfârşitul programului.
"Dincolo de lipsa unor normative, în România nu există nici cadrul necesar pentru formarea specialiştilor în domeniul iluminatului natural. Arhitecţii care răspund de iluminatul natural nu au pregătirea necesară, iar inginerii sunt specializaţi doar în iluminatul electric. Este esenţial să avem arhitecţi specializaţi în această ramură pentru a valorifica lumina naturală în construcţiile viitoare.“ declară dr. Dorin Beu, directorul Laboratorului de Ingineria Iluminatului, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Potrivit rezultatelor cercetării inițiate de către VELUX România, 54% dintre angajații români petrec mai mult de 8 ore pe zi la locul de muncă. Lumina naturală asigură un confort vizual adecvat, creşte puterea de acomodare şi concentrare, are efecte pozitive asupra sănătăţii şi a echilibrului psihic. 

Standard european pentru iluminatul natural, din 2013
O soluţie pentru clădirile de birouri, şi nu numai, ar fi includerea unor luminatoare, tunele solare, sau ferestre de mansardă care să aducă lumina în zonele de lucru sau circulaţii îndepărtate de faţadă. Toate acestea ar asigura o bună iluminare naturală şi ar reduce considerabil consumul de energie electrică.”completează Alexandra Maier, arhitect VELUX România.
 
Ȋn prezent, o comisie formată din arhitecţi, ingineri şi cercetători din Danemarca, Suedia, Belgia, Marea Britanie, Germania, Austria, Olanda, Slovacia, Slovenia, Cehia, Norvegia, Italia şi România lucrează la elaborarea unui standard european pentru iluminatul natural. Primele normative vor fi făcute publice în 2012, urmând a fi validate în cursul anului 2013. Din România, singurul membru al comisiei este Dorin Beu, directorul Laboratorului de Ingineria Iluminatului, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.