Iarnă lungă pe bani puțini. Soluții durabile pentru reducerea costurilor energetice

Iarnă lungă pe bani puțini. În situația actuală a crizei energetice, soluțiile de scurtă durată au oferit doar o soluție temporară. Hategan Attorneys recomandă întreprinderilor din România să abordeze această problemă pe termen lung adoptând calitatea de prosumatori, un concept care integrează producția de energie regenerabilă cu consumul propriu.

Strategia pe termen lung implică trecerea la surse regenerabile și respectarea direcțiilor stabilite de Pactul Verde European și a principiilor economiei circulare. Într-un context global al schimbărilor climatice, prosumatorul poate reprezenta cheia pentru asigurarea unei ierni mai accesibile și mai sustenabile.

De la etapele necesare pentru a deveni prosumator până la analiza costurilor, avocații Alina Iozsa și Robert Apițoaiei de la firma de avocatură Hategan Attorneys oferă o perspectivă detaliată asupra avantajelor și obstacolelor. În fața unor evenimente imprevizibile și a dezechilibrului intens de pe piața energiei, au fost propuse soluții pe termen scurt, majoritatea având caracter intervenționist, cum ar fi plafonările, finanțările pe termen scurt și subvențiile de stat observate în perioada anterioară.

Ce trebuie să facem pe termen lung

Aceste măsuri au fost adoptate pentru a furniza o rezolvare temporară și sprijin imediat celor afectați. Cu toate acestea, este esențial să subliniem că aceste intervenții nu sunt în măsură să ofere o soluție eficientă și durabilă a problemei.

„Privind soluțiile pe termen lung, se recomandă adoptarea unei strategii coerente, la nivel macroeconomic, care să fie gestionate de autoritățile guvernamentale, dar și la nivelul fiecărei companii. În ceea ce privește sectorul privat, o opțiune viabilă ar consta în adoptarea producției de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu.

Această abordare a fost deja adoptată pe scară largă în 2023 de către persoanele fizice prin intermediul programului Casa Verde, sugerând potențialul de reducere a costurilor asociate cu energia. În contrast, companiile juridice, în special întreprinderile mici și mijlocii, care beneficiază de un alt tip de schemă, s-au orientat într-o măsură mai mică către această alternativă.

Producția de energie verde pentru consumul propriu și furnizarea surplusului în rețea, cunoscută sub denumirea de statut de prosumator, reprezintă o oportunitate de dezvoltare pentru aceste entități. Această tranziție implică o investiție inițială, dar pe termen lung această perspectiva reduce considerabil costurile facturilor la energie”, ne transmite Alina Iozsa, Partner, Hategan Attornyes.

Alina Iozsa, Partner, Hategan Attornyes.
Alina Iozsa (SURSA FOTO: Hategan Attornyes)

Tranziția către energia verde este în concordanță cu angajamentele asumate în cadrul Pactului Verde European și cu promovarea economiei circulare la nivelul Uniunii Europene. Energia provenită din surse fosile contribuie cu aproximativ trei sferturi la emisiile de gaze cu efect de seră, motiv pentru care devine tot mai imperios necesară schimbarea către surse de energie verde, cum ar fi energia solară, eoliană, hidroelectrică și geotermală.

Măsurile la nivelul Uniunii Europene care vizează economia circulară urmează să fie implementate progresiv și prin intermediul Strategiei Naționale, având ca obiectiv reducerea impactului activităților de producție asupra mediului. Aceasta va fi realizată prin aplicarea tehnologiilor și proceselor verzi, prin digitalizare și prin promovarea resurselor regenerabile în detrimentul combustibililor fosili.

Ce presupune a fi prosumator?

Conceptul de prosumator este format prin combinarea a doi termeni, respectiv producător și consumator. Acesta implică posibilitatea unei persoane fizice sau juridice de a deține o instalație de producere a energiei electrice regenerabile, precum panouri fotovoltaice sau turbine eoliene, cu condiția ca energia produsă să fie livrată în rețea. Pentru a deveni prosumator, este esențial ca activitatea principală a unui agent economic să nu se concentreze pe producerea de energie electrică.

Există opt etape pentru a deveni prosumator:

  • Depunerea cererii de racordare;
  • Obținerea avizului tehnic de racordare;
  • Încheierea contractului de racordare;
  • Executarea lucrărilor de racordare;
  • Eliberarea certificatului de racordare;
  • Montarea grupului de măsurare a energiei electrice;
  • Punerea sub tensiune a instalației de utilizare;
  • Semnarea unui contract cu furnizorul de energie electrică.

Obstacole semnificative în adoptarea statutului de prosumator

Există câteva obstacole semnificative în adoptarea statutului de prosumator. În primul rând, costurile inițiale pentru obținerea infrastructurii necesare sunt semnificative. Capacitatea redusă de stocare a energiei și lipsa de consistență în producția de energie din surse regenerabile conduc la livrarea în rețea și la achiziționarea de energie în perioadele în care producția stagnează.

Cu toate acestea, analizând cu atenție, trebuie să luăm în considerare și costurile mai ridicate asociate producției de energie verde, care se vor reflecta în factură, în special în contextul eliminării utilizării energiei fosile până în 2050, conform obiectivului european. În această situație, energia disponibilă pe piață devine sustenabilă, dar poate fi și mai scumpă.

Prin implementarea producției proprii, surplusul generat în lunile de vârf poate fi compensat sau vândut (la prețul mediu ponderat înregistrat în piață pentru ziua următoare în anul precedent) după acoperirea necesităților proprii. Cu toate acestea, companiile au posibilitatea de a deveni cel puțin parțial autonome energetic, reducând dependența de sursele convenționale de energie și minimizând expunerea la riscurile întreruperilor și fluctuațiilor. Aceasta le conferă un avantaj competitiv în conformitate cu standardele europene privind economia circulară și le consacră ca promotori ai sustenabilității. Prin urmare, considerăm că aceasta este o opțiune demnă de luat în considerare.