in temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Rominiei, Guvernul Rominiei adopta prezenta hotarire.
Art. 1. – (1) Agentii economici detinatori de structuri de primire turistice sunt obligati sa stabileasca tarife de cazare unice nediscriminatorii atit pentru turistii romini, cit si pentru cei straini.
(2) Tarifele sunt considerate maximale si se vor afisa i mod vizibil la receptia structurii de primire turistice.
(3) Muzeele sau alte obiective de patrimoniu cultural, a caror vizitare se face cu taxa de intrare, vor practica si vor afisa taxe unice de intrare pentru vizitatorii romini si straini.
Art. 2. – Agentii economici detinatori de structuri de primire turistice si institutiile de cultura pot acorda facilitati si reduceri de tarife si de taxe pentru grupuri de turisti si pentru militari, pensionari, elevi, studenti, ziaristi, precum si i perioadele de solicitare mai redusa.
Art. 3. – (1) incalcarea dispozitiilor art. 1 prin practicarea unor tarife de cazare sau a unor taxe de intrare discriminatorii ori prin neafisarea tarifelor si taxelor unice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300.000 lei la 1.000.000 lei.
(2) Sanctiunea poate fi aplicata si persoanelor juridice.
(3) Contraventiile se constata si sanctiunea se aplica de persoane cu atributii de control anume imputernicite de ministrul turismului sau, dupa caz, de ministrul culturii si cultelor.
(4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25-27.
Art. 4. – in cazul i care agentul economic detinator al unei structuri de primire turistice, dupa ce a fost sanctionat potrivit art. 3, icalca din nou dispozitiile art. 1 alin. (1) sau (2), i afara sanctiunii amenzii contraventionale, Ministerul Turismului poate retrage, pe timp limitat sau definitiv, brevetul de turism al persoanei care asigura conducerea structurii de primire turistice.
Bucuresti, 8 martie 2001.
Nr. 306