In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 55 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, cu modificarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. – Se aproba structura, indicatorii si fondurile aferente programului „Constituirea Fondului national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii”, care se experimenteaza si se finanteaza din bugetul Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie pe anul 2001, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. – Finantarea programului prevazut in anexa se asigura din bugetul Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie pe anul 2001, capitolul 6901 „Alte actiuni economice”.

Scopul (tinta):
Imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la credite bancare

Obiectivele:
Garantarea partiala sau totala de catre stat a creditelor contractate de catre intreprinderile mici si mijlocii de la banci comerciale

Denumirea programului:
Constituirea Fondului national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii

Indicatori de rezultate:
Asigurarea unui volum de garantii de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii care contracteaza credite bancare

Indicatori fizici – U.M.
Numar minim de beneficiari: 15

Indicatori de eficienta:
Cost mediu/beneficiar (mii lei): 3.125.000

Finantarea programului – TOTAL:
din care pe surse de finantare (mii lei):     51.350.000
bugetul de stat (mii lei):             51.350.000