In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 5 din Legea salarizarii nr. 14/1991, cu modificarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Articol unic. – Hotararea Guvernului nr. 1.166/2000 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 615 din 29 noiembrie 2000, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Pentru perioada 1 martie 2002 – 1 martie 2003 salariul de baza minim brut pe tara se stabileste la 1.750.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore in medie pe luna, reprezentand 10.294,15 lei/ora.
(2) Nivelul salariului de baza minim brut pe tara prevazut la alin. (1) se aplica incepand cu data de 1 martie 2002.”
2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3. – (1) Nivelul salariului de baza minim brut pe tara stabilit potrivit art. 1 nu modifica cuantumul salariilor de baza si nici valoarea sporurilor, primelor si a altor drepturi salariale existente la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, stabilite prin contractul colectiv de munca, contractul individual de munca sau prin alte acte normative, in functie de nivelul salariului de baza minim brut pe tara.”