Principalele prevederi ale normelor metodologice adoptate de Guvern sunt de ordin tehnic şi privesc următoarele aspecte:

· Organizarea şi funcţionarea fondului mutual, ca structură tehnică şi de coordonare la nivel central cu 8 centre regionale fără personalitate juridică în subordine, al cărui unic obiect de activitate este reprezentat de acordarea de compensaţii financiare fermierilor afiliaţi, precum şi organizarea pe secţiuni şi funcţionarea acestora, resursele financiare, tipurile de compensaţii şi structura capitalului de bază.

· Lista bolilor şi dăunătorilor care pot conduce la plata unor compensaţii către membrii.

· Criterii de evaluare a capacităţii unui anumit eveniment de a atrage după sine plata unor compensaţii.

· Tipurile de costuri administrative ale fondului mutual eligibile pentru acordarea sprijinului.

· Modalitatea de calcul a costurilor suplimentare care constituie pierderi economice.