"Se autorizează Ministerul Energiei să acorde un ajutor pentru salvare sub formă de împrumut în două tranşe, în limita sumei de 62.000 mii lei pe o perioadă de 6 luni Companiei Naţionale a Uraniului – S.A., care se confruntă cu dificultăţi economico-financiare majore, la solicitarea acesteia. Ajutorul pentru salvare are ca scop acoperirea de către Compania Naţionala a Uraniului – S.A a necesarului de lichidităţi pentru acoperirea cheltuielilor curente minime de susţinere a activităţilor pentru o perioadă de 6 luni în condiţii de siguranţă nucleară şi de mediu şi care să permită analizarea circumstanţelor care au generat dificultăţile acute şi elaborarea unui plan de restructurare adecvat pentru remedierea acestora", conform proiectului. 

Împrumutul se va acorda ulterior emiterii deciziei de autorizare a Comisiei Europene în două tranşe: 47,2 milioane de lei şi 14,8 milioane de lei. Banii vor proveni din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. 

Comisia Europeană a fost notificată pe 8 septembrie, după ce, în şedinţa din 31 august, Guvernul a aprobat Memorandumul cu tema: Acordarea unui ajutor de stat pentru salvare, în sumă de 62 milioane lei, pentru acoperirea cheltuielilor curente, în special a celor pentru securizare a activităţilor specifice şi începerea activităţii de restructurare a Companiei Naţionale a Uraniului SA. 

CNU are ca obiect principal de activitate exploatarea zăcămintelor de uraniu, prelucrarea minereurilor rezultate în urma exploatării, obţinerea de concentrate tehnice de uraniu, octoxid de uraniu (U3O8) şi rafinarea acestora. CNU are competenţă tehnică şi profesională de a efectua activităţi miniere privind resursele/rezervele de uraniu indigene. 

În nota de fundamentare, autorii proiectului arată că principala cauză a situaţiei în care se găseşte compania este faptul că, anul trecut, Nuclearelectrica a reziliat contractul cu CNU pentru achiziţia uraniului, în favoarea unei companii canadiene. 

"Ca urmare a deciziei SNN de reziliere, în decembrie 2015, a contractului comercial încheiat cu CNU pentru furnizarea de pulbere de dioxid de uraniu şi imposibilităţii încheierii unui contract cu ANRSPS pentru constituirea stocului de octoxid de uraniu pe anul 2016 la rezerva de stat, CNU se află în prezent în imposibilitatea continuării activităţii, nemaivând resursele financiare necesare desfăşurării activităţii şi efectuării plăţilor către furnizorii de utilităţi, materiale, servicii (pază, servicii de transport feroviar pentru minereu, transport de persoane), bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, fondul de mediu etc", se precizează în nota de fundamentare. 

Totodată, România riscă să suporte sancţiuni grave din partea autorităţilor europene, dacă CNU nu îşi respectă obligaţiile de securitate nucleară şi de mediu. 

"Ca urmare a lipsei resurselor de finanţare, CNU se află în imposibilitatea desfăşurării activităţilor specifice prin care se asigură respectarea obligaţiilor de siguranţă şi securitate nucleară şi de mediu, asumate de România prin Tratatul EURATOM şi TFUE, existând riscul ca, în cazul nerespectării obligaţiilor pe partea de securitate nucleară şi mediu, România să fie nevoită să suporte sancţiuni grave din partea autorităţilor europene şi a instituţiilor de reglementare din domeniul nuclear, ce pot conduce la pierderea credibilităţii, afectând capabilitatea statului român de a mai găzdui/dezvolta obiective nucleare pe teritoriul său", mai spun iniţiatorii documentului. 

În textul ordonanţei se mai arată că statul român notifică la Comisia Europeană planul de restructurare în termen de şase luni de la autorizarea ajutorului de salvare, iar ajutorul de stat individual pentru salvare se transformă în ajutor de stat de restructurare care va fi implementat cu respectarea normelor naţionale şi ale Uniunii Europene în materie de ajutor de stat. 

"Pe baza acestui plan de restructurare, Ministerul Energiei, la solicitarea Companiei Naţionale a Uraniului – S.A., prelungeşte perioada de acordare a împrumutului, conform planului de restructurare, în aceleaşi condiţii de dobândă şi garanţii, prin act adiţional la convenţia de împrumut, până la data aprobării de către Comisia Europeană a planului de restructurare. În cazul neîndeplinirii prevederilor privind notificarea planului de restructurare, statul român va prezenta Comisiei Europene un plan de lichidare", mai precizează documentul citat. 

Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, declara în luna mai că Guvernul va face toate diligenţele pentru ca ciclul nuclear să fie menţinut, iar CNU are în plan deschiderea de noi exploatări de uraniu. 

"Nu se pune problema ca noi să nu ne putem asigura resursele de energie necesare. Ne vom asigura că acest ciclu nuclear va fi menţinut. Compania Naţională a Uraniului extrage astăzi în jur de 10% din necesarul de consum naţional, ceea ce înseamnă că restul de livrări le facem din rezerve. Am ajuns aici pentru că nu am făcut la momentul potrivit ceea ce trebuia să facem. În mod natural, o exploatare se epuizează. Orice companie, nu numai în minerit, are anumite rezerve pe măsură ce exploatează, deschide perimetre noi pentru a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. Ce ar fi trebuit să se întâmple la CNU e că trebuia să se deschidă noi perimetre. Ultima actualizare a planului de închidere a actualelor perimetre s-a făcut în 2011. Ştiam deja care sunt perspectivele actualelor exploatări, când devin nerentabile şi când trebuie înlocuite cu deschiderea altora noi. Ne aflăm azi în situaţia dată (…) Compania are demarate, la nivel intern, proceduri de deschidere a noi perimetre. În momentul de faţă, nu se pune problema unor investiţii imediate, pentru că trebuie luate avize, trebuie făcut un nou studiu de fezabilitate etc", a susţinut Victor Grigorescu. AGERPRES