Potrivit actului normativ, sumele necesare se vor asigura din bugetul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare(ANIF), în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie. De asemenea, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare are sarcina de a preveni inundarea localităţilor, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare precum şi de a preveni accidentele la construcţiile hidrotehnice, scop în care se vor porni staţiile de desecare. ”Pentru prima dată în ultimii 10 ani, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) va aduce apa mai aproape de cerinţele producătorilor agricoli, întrucât în sarcina sa revine activitatea de efectuare a probelor tehnologice a instalaţiilor şi a agregatelor de pompare precum şi de verificare a capacităţii de transport a canalelor la începutul sezonului de irigat”- se arată într-un comunicat remis miercuri de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale(MADR).

Fondurile pentru prevenirea inundării localităţilor, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare precum şi de prevenire accidentelor la construcţiile hidrotehnice vor fi stabilite de comisii comune formate din reprezentanţii Prefecturii, Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă şi Agenţiei şi vor fi aprobate prin ordin comun M.A.D.R. – M.A.I. Acestea se vor asigura din bugetul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.

”Prin această modificare a legislaţiei, Guvernul României, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale răspunde solicitărilor autorităţilor locale şi ale producătorilor agricoli. Astfel, prin acest act normativ se permite intervenţia promptă a utilajelor şi instalaţiilor deţinute de ANIF în situaţii de urgenţă (inundaţii, secetă, etc.)”- mai precizează MADR.