În prezent, orice persoană care are în proprietate un teren agricol, amplasat în intravilanul sau extravilanul unei loca lități, datorează impozit pe teren, exprimat in lei/hectar, în funcție de rangul localității, zona și categoria de folosință.

Există o excepție de calcul al impozitului pe teren, respectiv în cazul persoanelor juridice care dețin terenuri agri cole situate în intravilanul localității, pentru care impozitul se calculează în același mod ca în cazul unui teren agricol situat în extravilanul localității, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au prevăzut în statut ca obie ct de activitate „agricultură” și au înregistrate în evidența contabilă, pentru an ul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din această activitate.

Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local, se arată în textul proectului.

Terenurile agricole lucrate ar putea fi scutite de la plata impozitului local

Terenurile agricole lucrate se vor scuti de la plata impozitului local, se arată în proiectul de ordonanţă publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

‘Se vor scuti de la plata impozitului pe teren terenurile agricole lucrate, iar pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 100 lei/ha, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local’, se arată în nota de fundamentare.

Potrivit acestuia, nu se va datora impozitul pe mijloacele de transport pentru mijloacele de transport agricole de tipul tractoarelor, utilajelor agricole şi altor mijloace de transport agricole, utilizate efectiv în domeniul agricol, deţinute de persoanele fizice autorizate care obţin venituri din activitatea agricolă, precum şi de persoanele juridice care îndeplinesc anumite condiţii.

Conform sursei citate, agricultura şi dezvoltarea satului românesc reprezintă o prioritate absolută în programul de guvernare. Astfel, spune nota de fundamentare, prin noile politici agricole, sectorul agricol trebuie să devină un motor de creştere economica şi o sursă de locuri de muncă pentru populaţia din mediul rural.