Ministerul Transporturlor a pregătit o ordonanță de urgență  privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot  la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România de la localitatea unde se află la studii și unde se prezintă la casa de bilete la localitatea de domiciliu și respectiv de la localitatea de domiciliu  la localitatea unde efectuează studiile, cu tren regio şi interregio, clasa a II – a.  În  nota de fundamentare a ordonanței este menționat că impactul bugetar este de circa 22,5 milioane lei, „luând în considerare faptul că circa 50% din studenți vor efectua călătoria dus-întors, iar valoarea medie a unui bilet este de 90 lei”. Mai exact, elevii și studenții, cu vârsta de peste 18 ani, beneficia de o călătorie gratuită pe calea ferată, dus – întors, către și dinspre localitățile cu secții de votare, cu tren regio și interregio, clasa a II – a, în perioada 10-11 decembrie.

Eliberarea biletului de călătorie se va face la casele de bilete ale staţiilor de cale ferată şi agenţiilor de voiaj  pe baza actului de identitate şi a carnetului de elev/student vizat pentru anul şcolar/universitar în curs sau adeverinței care atesta calitatea de elev/student, după caz, obligatorie fiind procurarea atât a biletului pentru dus cât şi pentru întors.
Călătoria de întoarcere se va efectua în ziua de 11 decembrie 2016.
Pe biletul de călătorie eliberat se va menţiona numele şi prenumele beneficiarului, CNP-ul, seria şi numărul actului de identitate, calitatea elev (E)/student (S).

„Operatorii de transport feroviar care asigură transportul categoriilor de persoane prevăzute la art. 1 vor solicita decontarea facilităților și vor prezenta la Ministerul Transporturilor – Direcţia economică o situaţie a călătorilor care au beneficiat de această gratuitate în baza prezentei ordonanțe de urgență. Situaţia va cuprinde numele şi prenumele beneficiarului, CNP-ul, seria şi numărul actului de identitate, călători expediaţi, călători km şi valoarea totală a călătoriei, fiind înaintată până la data de 23 decembrie 2016, cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare”, se menționează în ordonanță.