Cotele defalcate din impozitul pe venit scad de la 77% la 71,5%, pentru a asigura resursele necesare finanţării de la bugetul de stat a standardului de cost per elev/preşcolar în învăţământul preuniversitar, care include ca element de cost şi finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
Astfel, cotele defalcate din impozitul pe venit ce se alocă bugetelor locale începând cu data de 1 ianuarie 2012 se reduc de la 44% la 40,5% pentru municipii, oraşe şi comune, de la 12% la 11% pentru judeţe, de la 21% la 20% pentru echilibrarea bugetelor locale. În municipiul Bucureşti, cotele defalcate se reduc de la 44,5% la 43,5% pentru municipiul Bucureşti, de la 22,5% la 19% pentru sectoare şi de la 10% la 9% pentru echilibrare.
De asemenea, actul normativ prevede eliminarea impozitului pe veniturile din pensii din baza de defalcare către bugetele locale şi rămânerea acestuia ca venit definitiv al bugetului de stat.
Conform legii actuale, din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se alocă lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cotă de 77% bugetelor locale.
Potrivit MFP, în prezent există discrepanţe în modul de alocare a cotelor, în sensul că din impozitul pe venit – respectiv din impozitul pe veniturile din pensii – se alocă cote numai unităţilor administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozite, respectiv numai municipiilor reşedinţă de judeţ unde au sediul Casele judeţene de pensii, chiar dacă beneficiarii de pensii sunt din tot judeţul.
Finanţarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat a fost asigurată până în anul 2011 din bugetele locale. Începând cu anul 2012, finanţarea acestor cheltuieli, care fac parte din finanţarea de bază, potrivit Legii educaţiei naţionale, nr.1/2011, vor fi asigurate din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, afectând echilibrul bugetar prin diminuarea veniturilor bugetului de stat.