Potrivit unui proiect de ordonanță publicat de Ministerul Muncii, salariile de bază ale statisticienilor, registratorilor medicali, asistenților medicali, brancardierilor și ale altor categorii de personal medical vor fi aliniate la grila de salarizare 2022 începând din această lună.

În plus, aceeași reglementare va fi extinsă și pentru personalul care lucrează în sectorul de asistență socială, precum și pentru cei angajați în sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

„Articolul unic al prezentei Ordonanţe de urgenţă a Guvernului prevede completarea articolului I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1186 din 9 decembrie 2022, cu două noi alineate care prevăd că, începând cu luna iunie 2023, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile prevăzute la Anexa nr.II Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi Asistenţă Socială” precum şi soldele de funcţie/salariile de funcţie ale personalului care ocupă funcţiile prevăzute la Anexa nr.VI Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională” din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, să se stabilească la nivelul salariilor de bază/ soldelor de funcţie/salariilor de funcţie prevăzute de această lege pentru anul 2022″, se arată în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ.

Singurele categorii care nu au atins cel mai înalt nivel de salarizare din grilă

Potrivit documentului citat, în baza reglementărilor prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, anumite categorii de personal medical și auxiliar sanitar, precum statisticienii medicali, registratorii medicali, asistenții medicali, brancardierii, brancardierii, îngrijitorii, spălătorii și îngrijitori, nu au atins nivelul maxim de salarizare prevăzut în grila de salarizare. Spre deosebire de ceilalți membri ai personalului enumerate în anexa II la Legea-cadru nr. 153/2017 (cum ar fi medicii, asistenții medicali și alte categorii de personal specializat cu studii superioare), aceste categorii specifice de angajați sunt singurele care nu au atins cel mai înalt nivel de salarizare specificat în grilă.

Promotorii proiectului subliniază că asigurarea nivelului corespunzător al salariilor de bază pentru aceste categorii de personal va avea un impact neglijabil asupra bugetului și nu va perturba țintele fiscal-bugetare pentru 2023. Cu toate acestea, va corecta dezechilibrele salariale și discriminările din cadrul sectorului sănătății, permițând acordarea unor salarii proporționale cu pregătirea și vechimea.

Recenta majorare de salarii se aplică pentru 8.00o de angajați din sistemul de apărare

Mai mult, recenta majorare salarială s-a aplicat doar pentru aproximativ 8.000 de angajați din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională care ocupă funcțiile prevăzute în anexă la „Familia ocupațională de funcții bugetare Administrație”. Acest lucru a dus la o diferențiere a salariilor în comparație cu alți angajați din sistem, și anume poliția și personalul militar.

Salariile acestor alți membri ai personalului au fost stabilite în conformitate cu anexa VI din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, împreună cu măsurile fiscal-bugetare anuale. Cu toate acestea, salariile de funcție sau nivelurile de salarizare ale acestora nu au fost majorate pentru a atinge nivelul prevăzut de lege pentru 2022. În consecință, acestea ar fi singurele categorii de personal cărora nu li s-ar ajusta salariile pentru a atinge nivelul menționat anterior.

„În acest context, absenţa unei măsuri financiare similare pentru personalul din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, raportat inclusiv la conduita legislativă recurentă în materia plafonării cuantumului elementelor sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar / solda lunară, este de natură a afecta exercitarea în parametri optimi a atribuţiilor instituţionale, activităţile poliţiştilor/militarilor fiind unele cu caracter deosebit/specific faţă de cele ale personalului civil.

Astfel, în prezent, modalitatea de salarizare a acestor categorii de personal nu îndeplineşte în totalitate rolul de recompensare, fidelizare şi, totodată, de creştere a atractivităţii liniei de muncă care să diminueze posibilitatea migrării personalului specializat în alte domenii de activitate.

Acest factor, cumulat cu un acut deficit de personal care, în prezent, nu poate fi suplinit nici prin recrutare din instituţiile de învăţământ proprii (în contextul în care, astfel cum se poate observa inclusiv din surse publice, numărul candidaţilor este incomparabil mai mic decât cel înregistrat în anii anteriori existând posibilitatea reală ca studenţii/elevii înmatriculaţi să nu acopere cifra de şcolarizare aprobată pe anul de învăţământ în curs), nici prin încadrare din sursă externă, generează o vulnerabilitate a sistemului de ordine publică, astfel încât principala sarcină instituţională legală, respectiv asigurarea unui serviciu public specializat în interesul persoanei, al comunităţii, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, să nu poată fi îndeplinită la standarde de performanţă reale”, subliniază documentul.

Membrii Federației Sanitas au declanșat grevă japoneză

Propunerea legislativă coincide cu declanșarea unei greve japoneze de către membrii Federației Sanitas din unitățile de asistență medicală și socială, care va începe miercuri. În special, această grevă nu va perturba funcționarea normală a acestor unități.

După cum se menționează într-o postare pe Facebook, angajații aflați în grevă vor afișa în mod vizibil bannere sau insigne împodobite cu emblema „SANITAS”.

Greva japoneză va persista pe toată perioada de negociere cu autoritățile, până când revendicările membrilor de sindicat vor fi îndeplinite. Reprezentanții Sanitas au exprimat că, dacă negocierile se vor dovedi fără succes, Consiliul Național al Federației va stabili cursul acțiunilor ulterioare, conform calendarului planificat.