Potrivit execuţiei bugetare la 30 noiembrie, deficitul a fost de 0,04% din PIB. Veniturile bugetului general consolidat au fost de 195 miliarde lei,reprezentând 28,9% din PIB. Sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate au fost de 8,5 miliarde lei, cu 24,8 % mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Cheltuielile bugetului general consolidat au fost în sumă de 195,3 miliarde lei. Cheltuielile pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile au crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 4,9%, respectiv cu 546 milioane lei.

Despre eșecul guvernării în realizarea investițiilor, Capital a scris aici: