Hotărârea de Guvern reglementează sancţiunile aplicabile nerespectării normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat şi a normelor igienico-sanitare pentru unităţile sanitare, precum şi pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile.

Actul normativ stabileşte, în mod distinct, sancţiunile pentru persoanele juridice, respectiv pentru persoanele fizice, cuantumul sancţiunilor fiind variabil pentru cele două categorii, în funcţie de natura şi gravitatea faptei.

Pentru persoanele fizice amenda este de minimum 500 lei şi de maximum 3.000 lei iar pentru persoanele juridice amenda este de minimum 1.000 lei şi de maximum 50.000 lei.

De asemenea, HG reglementează modalitatea de constatare a contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor cu privire la normele generale igienico-sanitare atât în unităţile care funcţionează în sistemul sanitar, cât şi pentru cele de folosinţă publică, cum sunt taberele şcolare, căminele, creşele.

Sunt reglementate şi normele privind conformitatea produselor care intră sub incidenţa de competenţă a Ministerului Sănătăţii: suplimente alimentare, alimente cu destinaţie nutriţională specială, cosmetice, substanţe biocide.

Reglementările se aplică tuturor spitalelor, indiferent dacă sunt publice sau private.