46-3343-42_descoperireapartic3d5a6.jpgMai ţineţi minte experimentele de la orele de fizică din liceu? Şi cât de plictisitoare erau? Steven Weinberg, un strălucit fizician american, reuşeşte, într-o carte recent tradusă, să facă din experimentele fizicii un subiect pasionant.

Cei trecuţi de prima tinereţe s-ar putea să îşi mai amintească de prima traducere în română a unei cărţi a lui Steven Weinberg, intitulată „Primele 3 minute ale Universului“, un bestseller internaţional care a fost intens citit şi la noi. Weinberg, astăzi profesor de fizică şi astronomie la Universitatea statului american Texas din oraşul Austin, este unul dintre cei mai respectaţi savanţi ai momentului. Principala sa contribuţie ştiinţifică în domeniul fizicii, pentru care a primit, în 1979, premiul Nobel (împreună cu Abdus Salam şi Sheldon Glashow), este o teorie care a unificat două dintre forţele fundamentale ale naturii, electromagnetismul şi aşa-numita interacţiune slabă, care joacă un rol central în radioactivitate.

„Descoperirea particulelor subatomice“, cea mai recentă carte a lui Weinberg tradusă în româneşte (publicată iniţial în 1983, apoi într-o versiune revăzută în 2003, ediţie care a stat la baza apariţiei româneşti), umple un gol evident de pe piaţa cărţilor de ştiinţă de la noi, căci este printre foarte puţinele astfel de volume care se ocupă pe larg de fizica experimentală. În general, publisherii care au astfel de colecţii editoriale par să prefere, din raţiuni de ordin comercial, cărţi care prezintă fie teorii, fie biografii ale unor mari savanţi; sunt destul de rare volumele care se referă la modul în care fizica (şi ştiinţa, în general) e practicată în realitate. Fizica nu înseamnă doar teorie, ci şi, într-o măsură mult mai mare, observaţie şi experiment – materia care alcătuieşte substanţa cărţii lui Weinberg.

Din punct de vedere practic, e imposibil de rezumat, în spaţiul unei recenzii, conţinutul acestei apariţii: de-a lungul a aproape trei sute de pagini, fizicianul american trasează povestea descoperirii celor mai mici particule de materie cunoscute, începând cu electronul, apoi cei doi constituenţi ai nucleului atomului, protonul şi neutronul, şi terminând cu seria zecilor de particule „exotice“, a căror existenţă a fost pusă în evidenţă în laboratoarele moderne. Totuşi, Weinberg nu face un inventar exhaustiv al acestei adevărate grădini zoologice de particule fizice; sunt prezentate doar cele mai importante dintre acestea.

Cele mai faimoase experimente

Cititorii care îşi mai amintesc de la orele de liceu câte ceva despre experimente celebre, precum cel al americanului Robert Millikan (care a determinat pentru prima oară cu precizie sarcina electronului, descoperire premiată cu un Nobel pentru fizică, în 1923) sau cel al lui Ernest Rutherford (care a descris în premieră modelul, astăzi familiar, al atomului format dintr-un nucleu înconjurat de electroni) vor găsi în cartea lui Weinberg explicaţii detaliate legate de acestea. De asemenea, pentru mulţi va fi o surpriză să descopere cât de adesea se bazează fizicienii pe aproximări ale condiţiilor ideale, cât de mult pot conta erorile de măsurare şi rolul – de nu puţine ori trecut cu vederea – al unei întâmplări sau coincidenţe fericite. Relatarea lui Weinberg e uneori destul de greu de urmărit, tocmai din pricina informaţiilor extrem de detaliate; cartea trebuie citită cu multă răbdare. Răsplata e însă pe măsură. 

Editura Humanitas 288 pagini
PREŢ: 25,93 LEI

Bestseller

46-3345-42_intalniricumirceae3d5a7.jpgÎNTÂLNIRI CU MIRCEA ELIADE este un volum care reuneşte o serie de mărturii biografice despre personalitatea savantului român. Mihaela Gligor şi profesorul Mac Linscott Ricketts, cel mai bun cunoscător al biografiei lui Eliade din Statele Unite, sunt coordonatorii acestei cărţi în paginile căreia veţi găsi multe informaţii inedite.


Editura Humanitas 264 pagini
PREŢ: 25,99 LEI

46-3342-42_crash_mb.jpgJ.G. Ballard, unul dintre autorii controversaţi ai ultimelor decenii, a făcut vâlvă cu CRASH, roman în care descrie experienţele unor personaje stranii, care simt stimularea sexuală doar în timpul unor accidente de maşină, provocate în mod deliberat. Cartea a fost ecranizată de David Cronenberg în 1996, iar scandalul a fost la fel de mare.


Editura Polirom 296 pagini
PREŢ: 29,95 LEI

46-3344-42_despremiresmesiduhori_mb.jpgMădălina Diaconu, docent la Facultatea de Filozofie a Universităţii din Viena, a scris o carte intitulată DESPRE MIRESME ŞI DUHORI, în care analizează istoria reprezentărilor şi a percepţiei mirosurilor şi propune posibile moduri de apreciere estetică a parfumurilor.

Editura Humanitas 240 pagini
PREŢ: 22 LEI