Profitul net atribuibil acţionarilor a fost, de asemenea, în scădere cu 1,7%, la 356,6 milioane de lei. 

În aceste condiţii, Consiliul de Administraţie al Electrica S.A. a avizat şi a înaintat spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 27 aprilie 2017 propunerea de a distribui un dividend brut în valoare de 0,7415 lei pe acţiune pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016. Potrivit companiei, valoarea totală brută a dividendelor este de 251,4 milioane lei, reprezentând un procent de 100% din profitul net distribuibil stabilit pe baza situaţiilor financiare anuale individuale ale Electrica SA (70,5% din profitul net consolidat al Grupului atribuibil acţionarilor Electrica S.A). 

Profitul operaţional al grupului s-a cifrat la 586 milioane lei, consemnând o creştere cu 3% faţă de anul 2015, în condiţiile realizării unor venituri operaţionale totale de 5,761 miliarde de lei, în creştere cu 0,8% comparativ cu 2015, şi efectuării unor cheltuieli de 5,175 miliarde de lei, în creştere cu 0,6%. 

"Creşterea veniturilor se datorează, în principal, câştigului rezultat în urma deconsolidării Servicii Energetice Moldova, ca urmare a măsurilor de restructurare a activităţilor neprofitabile din cadrul Grupului. Pe segmentul de furnizare, veniturile nete s-au diminuat cu 2,7%, ca efect al scăderii cu 4,7% a preţului mediu de vânzare. În ceea ce priveşte segmentul de distribuţie, chiar şi pe fondul creşterii cu 2,6% a cantităţilor distribuite, veniturile s-au diminuat cu 4,4%, în condiţiile scăderii tarifelor medii pentru cei trei operatori din cadrul Grupului", se precizează comunicatul citat. 

Costul cu achiziţia de energie electrică a fost principalul cost la nivel de Grup, reprezentând 49,9%, în 2016, şi 49,4%, în 2015, din venituri. Cheltuiala cu achiziţia de energie electrică la nivel de Grup a crescut cu 37 milioane lei sau 1,4%, la 2,756 miliarde lei în 2016, de la 2,719 miliarde lei în 2015. Majorarea este rezultată, în principal, din creşterea cantităţilor furnizate, respectiv distribuite. 

În acelaşi interval, cheltuielile cu salariile şi beneficiile angajaţilor au scăzut cu 9 milioane lei (1,3%), la 654 milioane lei, ca urmare a măsurilor de optimizare a activităţilor Grupului. 

În 2016, Grupul Electrica a distribuit aproximativ 17,5 TWh (în creştere cu 2,6% faţă de 2015) către un număr de aproximativ 3,67 milioane de utilizatori. Operatorii de distribuţie din cadrul Grupului au distribuit aproximativ 40,3% din energia electrică totală distribuită la nivel naţional. 

Electrica Furnizare este lider de piaţă atât pe piaţa reglementată, cât şi pe cea concurenţială, cu o cotă de piaţă de 38,87%, respectiv 15,89% în 2016, conform raportului ANRE pentru primele 9 luni din 2016. 

'Performanţele obţinute de Grupul Electrica în anul 2016 sunt în linie cu aşteptările. În condiţiile intensificării competiţiei pe zona de furnizare de energie electrică şi diminuării veniturilor reglementate din zona de distribuţie, este de remarcat îmbunătăţirea performanţelor operaţionale la nivel de Grup, inclusiv creşterea profitului operaţional. Este o consecinţă firească a investiţiilor realizate, în special, în reţelele noastre de distribuţie, în îmbunătăţirea serviciilor prestate, dar şi a eforturilor de optimizare a proceselor şi sistemelor de management, linii strategice care vor fi urmate şi în 2017', a declarat Cătălin Stancu, director general Electrica SA. 

Grupul Electrica este lider pe piaţa de distribuţie şi furnizare a energiei electrice din România, precum şi unul dintre cei mai importanţi jucători din sectorul serviciilor energetice. 

Cu aproximativ 10.000 de angajaţi, Grupul oferă servicii la peste 3,6 milioane de clienţi şi are o arie de cuprindere naţională – cu organizare în trei zone pentru distribuţia energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord şi pe cuprinsul întregii ţări pentru furnizarea energiei electrice şi pentru întreţinere şi servicii energetice. 

Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din Bucureşti şi Londra. 

AGERPRES