Astfel, după aproape cinci ani de la aderarea la Uniunea Europeană, România a reuşit să acceseze prin Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" doar 94,6 milioane euro.
Această sumă reprezintă 3,6% din fondurile alocate de UE, de 2,63 miliarde euro, prin acest Program care beneficiază de un buget total de 3 miliarde euro (aici fiind incluşi şi banii alocaţi de la bugetul de stat).
Potrivit informaţiilor oficiale, până în acest moment, au fost depuse 10.229 proiecte, dar au fost semnate contracte pentru doar 2.031 proiecte. "La patru proiecte depuse s-a contractat un singur proiect", a arătat Maleta Marinescu, director general adjunct în cadrul Autorităţii de Management.
Obiectivul general al acestui Program este creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Măsurile întreprinse vor genera până în 2015 o creştere medie a productivităţii de circa 5,5% anual şi vor permite României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media UE. Aceasta însă în condiţiile în care Programul ar fi implementat şi banii utilizaţi.
Potenţialii beneficiari ai POS CCE sunt operatorii din sectorul economic (IMM-uri, dar mai ales marile întreprinderi), universităţile, institutele de cercetare, autorităţile publice şi organizaţiile neguvernamentale.