În rândul statelor membre, ponderea cheltuielilor pentru locuinţă în cheltuielile totale ale gospodăriilor este cea mai mare în Danemarca (29,4%) şi Finlanda (28,2%), urmate de Franţa (26,4%), Suedia (26,0%), Cehia (25,9%) şi Marea Britanie (25,6%). La polul opus se situează Malta, unde ponderea cheltuielilor pentru locuinţă în cheltuielile totale ale gospodăriilor este 10,1%, urmată de Lituania (15,8%), Cipru (16,6%), Estonia (18%) şi Bulgaria. În ceea ce priveşte România, 21,5% din cheltuielile gospodăriilor merg spre locuinţă, mai puţin decât media din UE. 

Pe lângă faptul că au cea mai mare pondere în cheltuielile totale de consum ale gospodăriilor din UE, cheltuielile pentru "locuinţă, aprovizionare cu apă, electricitate gaz şi alţi combustibili" au înregistrat şi cea mai puternică creştere în ultimii 10 ani, de la 22,5% în 2005 până la 24,4% în 2015, adică un salt de 1,9 puncte procentuale. O tendinţă similară poate fi observată în majoritatea statelor membre, inclusiv în România, unde ponderea acestor cheltuieli a crescut cu 0,6 puncte procentuale. 

În ceea ce priveşte cheltuielile gospodăriilor din UE, pe lângă cheltuielile pentru locuinţă, o pondere însemnată o au şi sumele cheltuite pentru transport (13% din cheltuielile totale de consum) precum şi cele pentru alimente şi băuturi non-alcoolice (12,3%). 

Cheltuielile gospodăriilor din România

O gospodărie din România a cheltuit, în medie, 53,73 de lei lunar pentru îmbrăcăminte şi 43,21 de lei pentru încălţăminte, în anul 2015, se arată într-o notă a Institutului Naţional de Statistică.

Astfel, pentru confecţii s-au cheltuit 37,97 de lei, pentru tricotaje – 9,22 de lei, iar pentru ciorapi şi şosete – 4,86 de lei. Pentru îmbrăcăminte, cea mai mare sumă a fost consumată de gospodăriile de salariaţi, respectiv 82,69 de lei lunar, la polul opus situându-se gospodăriile de şomeri cu 25,38 de lei.

Publicaţia INS arată că pentru articole textile de uz gospodăresc, o gospodărie a cheltuit, în medie, 7,06 de lei lunar în anul 2015.

Potrivit datelor Ministerului Economiei, România a exportat anul trecut produse ale industriei textile şi pielăriei în valoare de peste 5,6 miliarde euro, cu 0,07% mai puţin decât în 2014. În ceea ce priveşte importul, valoarea s-a situat la 5,8 miliarde euro, în creştere cu 6,58%. Astfel, rezultă un deficit de peste 197,8 milioane euro.

AGERPRES