"Obiectivul principal al Ghidului este de a facilita aplicarea mecanismului de raportare a incidentelor cu impact semnificativ asupra securității și integrității rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, stabilit prin Decizia președintelui ANCOM nr. 512/2013", se arată într-un comunicat al Autorităţii.

"Ghidul se adresează furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului care au obligația de a raporta către ANCOM incidentele cu impact semnificativ asupra securității și integrității rețelelor și serviciilor de comunicații electronice", menţionează comunicatul.

Prin intermediul Ghidului, Autoritatea a clarificat aspecte care se referă la gradul de detaliu și informațiile necesare unei raportări complete și corecte. Astfel, ghidul aduce clarificări și asupra unor aspecte precum identificarea și localizarea resurselor sau echipamentelor afectate de incidentul de securitate raportat,aria geografică afectată de incident, durata incidentului și impactul incidentului asupra apelurilor de urgență.

În scopul colectării cât mai facile, complete și într-un format comparabil a informațiilor privind apariția incidentelor de securitate, ANCOM folosește o aplicație online disponibilă aici.

Din data de 1 octombrie 2013, a intrat în vigoare Decizia președintelui ANCOM nr. 512/2013 prin care a fost stabilită procedura prin care furnizorii vor raporta către Autoritate incidentele cu impact semnificativ asupra furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicații electronice. Astfel, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligația de a notifica ANCOM la apariția unui incident cu impact semnificativ (incident care afectează un număr mai mare de 5.000 de conexiuni, timp de cel puţin 60 de minute).

Ghidul poate fi consultat aici.