Potrivit France Presse, scrisoarea, adresată Comisiei Europene și Consiliului, este semnată de Grecia, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Lituania și Slovacia.

Țările de mai sus consideră că este important ca eligibilitatea infrastructurilor de gaze naturale să fie menţinută pentru finanțarea din fondurile structurale ale perioadei 2021-2027, precum și pentru acordarea de împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții. După cum se subliniază în scrisoare, excluderea acestor infrastructuri ar putea duce la o creștere semnificativă a prețurilor la energie, crescând astfel costul trecerii la zero emisiuni de carbon până în 2050.

Se reamintește că, în cadrul Pactului Verde european, Consiliul și Parlamentul European au convenit asupra criteriilor de eligibilitate pentru așa-numitele „investiții verzi”. În perioada 2021-2027 se prevede alocarea a 25% din cadrul financiar multianual (CFM), adică peste 250 de miliarde de euro, pentru aceste investiții. În plus, vor fi acordate împrumuturi de către BEI, dar va exista și parteneriatul public-privat prin InvestEU, care va fi succesorul pachetului de investiții Juncker începând cu 2021.

Investitorii vor fi protejați

Noua legislație va proteja investitorii, deoarece va fi obligatorie descrierea detaliată a modului în care investiția îndeplinește obiectivele de mediu.

Acordul prevede că vor fi finanțate trei categorii de investiții. Prima se referă la activități pur ecologice. În a doua categorie intră activitățile de tranziție, care sunt necesare pentru a face o economie neutră din punct de vedere climatic, dar care în sine sunt incompatibile cu neutralitatea climatică. Î

n această categorie vor fi selectate investițiile cu cele mai bune performanțe în raport cu emisiile. Cea de-a treia categorie va fi cea care facilitează în mod direct îmbunătățirea performanțelor de mediu, cum ar fi construcția și instalarea de turbine eoliene pentru generarea de energie electrică.

În ceea ce privește gazul natural, țările sunt divizate, unele, cum ar fi cele de mai sus, cer ca acesta să rămână pentru o lungă perioadă în categoria de tranziție, astfel încât adaptarea la Pactul Verde să poată fi făcută lin și cu costuri reduse.

Inițiativa celor 8 țări se datorează în principal faptului că BEI a anunțat deja că din 2022 va înceta creditarea infrastructurilor pentru surse de energie de origine minerală, inclusiv gaz natural.
Comisia Europeană nu a decis încă dacă gazul natural va fi eligibil pentru finanțare prin noul CFM 2021-2027.

În suspensie a rămas şi soarta energiei nucleare, în privinţa căreia Franța și țările din estul Europei fac presiuni pentru a fi inclusă în activitățile verzi, în timp ce Germania, Austria și Luxemburg sunt puternic împotrivă. Reacțiile faţă de energia nucleară nu au nicio legătură cu cât de curată este, pentru că acest fapt nu este contestat de nimeni, ci cu deșeurile nucleare și riscurile pe care le implică depozitarea acestora. Decizia finală privind centralele nucleare va fi luată în 2021.