Cele mai multe certificate, respectiv 646.724, trebuie să fie achiziţionate de Electrica Furnizare, în raport cu cantitatea de energie electrică furnizată clienţilor finali. 

De asemenea, Enel Energie Muntenia este obligată să cumpere 256.262 de certificate, iar Enel Energie – 253.185 de certificate verzi. Un alt furnizor cu o cotă mare de piaţă este E.ON Energie, care are obligaţia de a deţine 254.556 de certificate, în timp ce CEZ Vânzare trebuie să cumpere 230.738 de certificate verzi. 

În total, lista conţine un număr de 174 de furnizori de energie care trebuie să achiziţioneze certificate verzi. 

Producătorii de energie regenerabilă primesc gratuit certificate verzi, pe care le vând pe o piaţă specializată, pentru un câştig suplimentar faţă de energia propriu-zisă. Furnizorii de energie sunt obligaţi să le cumpere, proporţional cu cantitatea de electricitate tranzacţionată, transferând aceste costuri în factura plătită de consumatorii finali. 

Ministerul Economiei a anunţat, luni, că un număr de 46 de companii au fost exceptate de la plata unei părţi din numărul de certificate verzi aferent cotei obligatorii, începând din 2015 până în prezent. 

"Companiile, din domeniile IMM şi mari societăţi, au primit Acorduri pentru exceptare de la plata unei părţi din numărul de certificate verzi aferent cotei obligatorii", se menţionează în comunicat. 

Printre aceste companii se numără Alro Slatina, ArcelorMittal Galaţi, Rompetrol Rafinare, OMV Petrom (Rafinăria Petrobrazi), Azomureş, Chimcomplex Borzeşti, Lafarge Ciment Romania, Carpat Cement Holding şi Holcim România. 

Conform Hotărârii nr. 495/2014 pentru instituirea acestei scheme de ajutor de stat, obiectivul acestei măsuri este exceptarea de la plată a unui procent din cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor industriali electro-intensivi, cu respectarea reglementărilor europene incidente, respectiv "Orientările privind ajutoarele pentru mediu şi energie pentru perioada 2014-2020", elaborate de Comisia Europeană. 

Autoritatea responsabilă de administrarea schemei de ajutor de stat este Ministerul Economiei.
  
Prevederile Hotărârii se aplică întreprinderilor din sectoarele expuse riscului de a-şi pierde competitivitatea, din cauza finanţării sprijinului acordat energiei din surse regenerabile, risc datorat electrointensivităţii beneficiarului şi expunerii la comerţul internaţional. 

Ajutorul de stat se acordă cu condiţia ca beneficiarii ajutorului să plătească cel puţin 15% din numărul certificatelor verzi aferente cotei obligatorii, fără reducerea acordată prin prezenta schemă de exceptare. 

În funcţie de electro-intensitatea întreprinderilor, beneficiarii vor plăti: 15% din cota aferentă în cazul unei electro-intensităţi mai mari de 20%; 40% în cazul unei electro-intensităţi cuprinse între 10-20%; 60% în cazul unei electro-intensităţi cuprinse între 5-10%.

SURSA: Agerpres