Creşterea faţă de decembrie 2016 a fost de 14,61% (14,28% raportat la moneda euro). 

“În primul semestru din 2017 s-au virat către fondurile de pensii administrate privat 3,42 miliarde de lei (0,75 miliarde de euro), cu o medie de 552,86 milioane lei/lună. Comparativ cu primul semestru din 2016, valoarea totală a contribuţiilor virate în semestrul I din 2017 a crescut cu 20,47%. Creşterea valorii contribuţiilor virate a fost determinată de creşterea constantă a câştigului salarial mediu brut pe economie, dar şi de eliminarea, începând cu luna februarie ac., a plafonului pentru contribuţiile de asigurări sociale (CAS) echivalent cu cinci salarii medii brute pentru persoanele care obţin venituri din salarii, sau asimilate acestora, astfel că acestea vor plăti CAS pentru întregul venit realizat”, se spune în document. 

ASF precizează că faptul că, începând din luna martie ac., cota de contribuţie pentru acest an este de 5,1%, valoare similară cu cea din anul 2016 (în luna martie se virează contribuţiile aferente lunii ianuarie 2017). 

Numărul participanţilor cu contribuţii în luna iunie 2017 a fost de 4,06 milioane persoane, înregistrând o creştere de 1,94% comparativ cu iunie 2016 şi de 12,57% comparativ cu decembrie 2016. 

La 30 iunie 2017, valoarea medie a unui cont în sistemul pensiilor administrate privat era de 5.404 lei (1.187 euro). 

În intervalul analizat iunie 2016 – iunie 2017 au fost efectuate plăţi ale activului personal net către participanţi însumând 27,22 milioane lei, din care 19,00 milioane lei ca urmare a deschiderii dreptului la pensie, reprezentând 69,89% din total plăţi efectuate (2.350 participanţi), 7,86 milioane lei ca urmare a decesului participantului, 28,91% din total (2.540 beneficiari) şi 0,33 milioane lei ca urmare a invalidităţii, 1,20% din total (94 participanţi). Plăţile totale au înregistrat o creştere semnificativă de 112,74 % în iunie 2017 comparativ cu iunie 2016, în special ca urmare a creşterii plăţilor aferente deschiderii dreptului la pensie pentru limită de vârstă. 

Conform raportului ASF, 6,92 milioane de participanţi erau înregistraţi în sistemul pensiilor administrate privat la sfârşitul lunii iunie 2017, cu un avans anual de 3,47%. Comparativ cu decembrie 2016, numărul de participanţi a crescut cu 1,74%. Pe parcursul primului semestru din 2017, creşterea lunară a numărului de participanţi a înregistrat un uşor trend descrescător, cu o uşoara revenire în luna iunie anul curent (0,18%).120.000 de participanţi noi în sistem au fost înregistraţi în primul semestru din acest an, cu 7,69% mai puţin decât în perioada similara din 2016 (130.000 de persoane). 

La sfârşitul lunii iunie 2017, distribuţia participanţilor pe gen a fost următoarea: 52,09% – bărbaţi şi 47,91% – femei. În ceea ce priveşte distribuţia pe vârstă, raportul participanţilor cu vârstă de până la 35 de ani comparativ cu cei cu vârstă de peste 35 de ani era 46,41% la 53,59% la 30 iunie 2017. 

În intervalul iunie 2016 – iunie 2017, 1.236 participanţi s-au transferat între fondurile de pensii administrate privat, activele transferate atingând 12,42 milioane lei. Fondul de pensii care a primit cei mai mulţi participanţi transferaţi (768) şi valoarea cea mai mare a activului transferat (7,66 milioane lei) a fost FPAP NN. În cazul fondurilor de la care s-au transferat participanţii, FPAP METROPOLITAN LIFE s-a situat pe primul loc cu 3,57 milioane lei şi 362 participanţi. 

AGERPRES