Ambele sunt proiecte noi preidentificate şi se referă la creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor. Aeroportul Craiova este unul dintre beneficiari şi care ar putea avea finalizată investiţia în ultimul trimestru al anului 2020. Valoarea se ridică la peste 69,6 milioane euro. Celălalt proiect este pentru Aeroportul Tulcea, cu finalizare în aceeaşi perioadă, dar o investiţie de numai 6,11 milioane euro.

În cazul celor două aeroporturi, data planificată pentru începerea implementării este al treilea trimestru din 2017. Alocarea POIM, respectiv UE plus contribuţie naţională, este de 56,76 milioane euro.

"Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014 – 2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creşterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor", arată MFE.

POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică.

Programul beneficiază de o alocare financiară de circa 11,8 miliarde euro, din care 6,94 miliarde euro – Fond de Coeziune, 2,48 miliarde euro – Fond European de Dezvoltare Regională şi 2,46 miliarde euro cofinanţare. AGERPRES