Firmele vor fi nevoite să completeze lunar liste întregi cu date despre facturile emise sau primite, fiind supuse la eforturi şi costuri în plus. Până acum, operaţiunea se făcea de două ori pe an. 

În prezent, companiile plătitoare de TVA trebuie să depună semestrial o declaraţie cuprinzând toate livrările/prestările/achiziţiile făcute în România şi o alta trimestrială, pentru cele făcute pe teritoriul Uniunii Europene. În contextul în care Codul fiscal prevede că, de anul viitor, va intra în vigoare obligaţia de depunere lunară, în locul celei trimestriale, a declaraţiei informative privind operaţiunile intracomunitare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) propune, printr-un proiect de ordin, modificarea perioadei de raportare şi pentru operaţiunile naţionale.

Explicaţia Fiscului este că „utilitatea datelor furnizate de contribuabili în temeiul acestui ordin rezidă, în primul rând, în capacitarea structurilor cu atribuţii de inspecţie fiscală de a orienta verificările efectuate asupra unei mase de contribuabili în legătură cu care există neconcordanţe în declararea operaţiunilor supuse TVA de parteneri, atât beneficiari, cât şi furnizori, cu un potenţial risc crescut de nedeclarare şi plată a obligaţiilor fiscale“. Cu alte cuvinte, Fiscul consideră că soluţia de combatere a evaziunii fiscale la plata TVA, destul de ridicată de altfel nu numai în România, ci în toată Uniunea, este să pună în sarcina firmelor o muncă birocratică excesivă. Specialiştii în fiscalitate sunt de părere că această măsură este în defavoarea companiilor.

„Introducerea obligaţiei de raportare lunară a tran­zacţiilor locale contribuie la creşterea poverii fiscale administrative, într-un moment în care alte state membre ale UE fac eforturi de a reduce timpul alocat îndeplinirii obligaţiilor de raportare, precum şi volumul acestora“, spune Pieter Wessel, partener Deloitte Tax.

Efort inutil şi costisitor

Procesarea unui volum mare de informaţii din facturi, de la lună la lună, va însemna un efort foarte mare, în special pentru companiile care au mulţi furnizori şi/sau clienţi, iar numărul acestora nu depinde de nivelul cifrei de afaceri. Numeroase firme mici, cum ar fi cele din comerţ, emit zeci sau chiar sute de facturi pe lună. Pentru acestea, costurile administrative suplimentare – pentru contabilitate – vor creşte şi, prin urmare vor diminua profitul, tot mai mic din cauza crizei economice.

ANAF speră însă că modificarea termenului de la semestru la lună va mări eficienţa controalelor fiscale. „Iniţierea demersurilor pentru modificarea termenului de depunere, de la semestru la luna calendaristică, rezidă în necesitatea obţinerii cu operativitate a informaţiilor, în sprijinul valorificării acestora într-un timp considerat util, cât mai apropiat faţă de momentul săvârşirii eventualelor abateri sancţionate de legislaţia fiscală în vigoare“, declară aceştia, concluzionând că măsura va aduce un plus de operativitate în acţiunile îndreptate împotriva fenomenului de evaziune fiscală.

Conform reprezentanţilor ANAF, evaziunea este făcută, în primul rând, prin intermediul unor firme care, după ce realizează tranzacţiile, sunt „abandonate“ rapid, iar organele de control nu mai găsesc acţionarii sau administratorii, în acest mod  fiind eludată plata TVA.

Pe de altă parte, consultanţii fiscali afirmă că metoda de depistare a evazioniştilor găsită de ANAF are impact negativ asupra firmelor corecte.

„O bună parte a datelor cuprinse în declaraţia privind operaţiunile locale poate fi preluată din deconturile lunare de TVA, singura informaţie suplimentară se referă la detalierea cuantumului tranzacţiilor efectuate cu fiecare furnizor şi client. O administrare fiscală eficientă ar trebui să-şi propună optimizarea volumului datelor solicitate şi să evite, pe cât posibil, să dubleze anumite obligaţii de raportare. Acest lucru ar putea fi benefic atât contribuabililor, cât şi autorităţilor fiscale, care la rândul lor sunt nevoite să suporte costuri adiţionale cu procesarea şi stocarea informaţiilor colectate“, explică Pieter Wessel.

Propunerea, în vigoare din 2010

Proiectul de ordin al preşedintelui ANAF se află încă în dezbatere publică. ANAF precizează că măsura este justificată o dată în plus de nevoia de a fi corelată cu cea care vizează declararea operaţiunilor din UE.

Prevederea ar urma să intre în vigoare în acelaşi timp cu cea referitoare la perioada de raportare pentru livrările/achiziţiile din spaţiul comuniar, respectiv de la 1 ianuarie 2010.

Introducerea acestei obligaţii suplimentare poate fi interpretată ca un indicator al incapacităţii autorităţilor de a gestiona şi prelucra informaţiile.
Pieter Wessel, partener Deloitte Tax

1 lună va fi termenul pentru depunerea declaraţiilor privind livrările/achiziţiile pe teritoriul ţării în locul termenului de şase luni din prezent