Autovehiculele noi cumpărate de români din UE vor  putea fi înmatriculate numai în baza certificatului care dovedeşte plata TVA. Măsura a fost luată de Finanţe, după ce au constatat că,  în ultimii doi ani, taxa a fost evitată în majoritatea cazurilor.

Plata Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) pentru autoturismele noi cumpărate din UE este obligatorie în România încă de la 1 ianuarie 2007. Prevederea a fost introdusă în legislaţia naţională odată cu momentul aderării şi a preluat o directivă europeană. Potrivit acesteia, în cazul maşinilor noi, TVA  se datorează la locul livrării, însemnând ţara în care este înmatriculată, şi nu la locul achiziţionării.

Autoturismele noi sunt, conform definiţiei date de legislaţia europeană, acelea care au mai puţin de 6.000 de kilometri parcurşi sau mai puţin de saşe luni de la data primei înmatriculări. În aceste condiţii, TVA trebuie plătită numai de către persoanele fizice care nu sunt înregistrate în România în scopuri de TVA. Prin urmare, firmele sau PFA nu  sunt vizate de această măsură.

„Nu se plăteşte TVA în ţara de achiziţie dacă persoana fizică face dovada că maşina părăseşte teritoriul acesteia. Dacă, la data emiterii facturii, dovada transportului nu poate fi furnizată, atunci se plăteşte TVA acolo. După înmatricularea şi plata în România, persoana fizică poate cere rambursarea TVA din ţara respectivă“, explică Ruxandra Jianu, partner Biriş Goran Consulting.

Cum şi când se plăteşte

Constantând că foarte multe persoane fizice înmatriculau maşinile noi fără să achite TVA, iar bugetul pierdea sume importante, Agenţia de Administrare Fiscală a iniţiat recent o procedură nouă care nu mai permite înmatricularea decât în baza unui certificat.

„Din lipsa unei comunicări între organele de poliţie şi organele fiscale, au existat cazuri în care TVA, deşi era datorată, nu a fost plătită. Mijloacele de control în cazul persoanelor fizice sunt limitate, autorităţile fiscale neavând personalul necesar efectuării unor verificări ulterioare“, arată Ruxandra Jianu.

Persoanele fizice sunt obligate să achite TVA la bugetul de stat până la depunerea decontului special de taxă privind achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi. „Decontul special trebuie depus înainte de înmatricularea maşinii în România, dar nu mai târziu de data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care TVA devine exigibilă, adică trebuie plătită. Exigibilitatea TVA intervine în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a fost adusă maşina în ţară“, precizează Ana Maria Miron, partner NNDKP Consultanţă Fiscală.

Practic, procedura obţinerii certificatelor de atestare a plăţii TVA a fost introdusă pentru a facilita aplicarea prevederilor existente în Codul fiscal încă de la 1 ianuarie 2007 şi pentru a stopa abuzurile în acest domeniu, consideră Ruxandra Jianu. Pentru a primi certificatul, persoanele respective trebuie să depună o cerere cuprizând datele de identificare.

Reguli pentru maşinile second-hand

163-31721-03_euro_24.jpgÎn schimb, persoanele juridice şi PFA înregistrate ca plătitoare de TVA în România aplică procedura de plată a taxei pentru masinile noi ca şi în cazul oricărei achiziţii din UE, respectiv taxarea inversă. Vânzătorul din alt stat membru emite factură fără TVA. Din acest motiv, cumpărătorul nu plăteşte TVA furnizorului, dar totodată îşi pierde dreptul de a mai recupera taxa de la buget, prin mecanismul deducerii. Preţul autoturismelor la mâna a doua cumpărate de persoane fizice din UE includ TVA. Prin urmare, acestea nu mai datorează taxa în România. „Mijloacele de transport care nu sunt noi se supun TVA în statele respective. În principiu, această regulă se aplică în cazul vânzărilor efectuate de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în acele state. În caz contrar, adică maşina este cumpărată de la o persoana fizică obişnuită, nu se va aplica TVA pe tranzacţia în cauză“, arată Ana Maria Miron.

Deşi regula spune că persoanele fizice nu datorează TVA în România pentru autoturismele second-hand, există o procedură şi în această situaţie.

Astfel, maşina poate fi înmatriculată numai în baza unui certificat obţinut de la administraţia fiscală care să ateste că nu se datorează TVA în acel caz.

Se încearcă prevenirea înmatriculării maşinilor noi fără ca TVA datorată să nu fi fost plătită la buget.
Ana Maria Miron, partner NNDKP Consultanţă Fiscală

-53% este scăderea numărului înmatriculărilor de maşini noi în mai 2009 (până la circa 11.500), faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, printre cele mai accentuate din UE