Ultimii doi ani au reprezentat un test  dur pentru piața asigurărilor private  de sănătate  din România, aceasta aflându-se, încă din 2009,  într-un regres cauzat de criza economică care a afectat atât clienții individuali, cât mai ales pe cei corporate», spune Carmen Radu, responsabilul secțiunii asigurări de sănătate din cadrul Uniunii Naționale a Societăților de Asigurări din România (UNSAR) și director general adjunct Eureko Asigurări. Numărul clienților asigurătorilor din sănătate a scăzut simțitor în momentul în care o parte dintre angajatori a decis să renunțe la beneficiile oferite angajaților, printre care și asigurarea privată de sănătate. În schimb, abonamentele de sănătate au rămas intacte, datorită deductibilității fiscale.

În acest context, luând în calcul rata șomajului și estimările analiștilor financiari privind o eventuală revenire a economiei, asigurătorii nu cred că există semne ferme care să prevestească o creștere a primelor subscrise pentru asigurările private de sănătate. Acest lucru ar putea fi posibil doar cu ajutorul statului, dacă autorităţile vor introduce, pentru asigurările private de sănătate, deductibilități fiscale similare celor acceptate în cazul cheltuielilor făcute de angajatori cu medicina muncii. „Există o concurență incorectă din punctul de vedere al deductibilităţii fiscale. Abonamentele de servicii medicale, care includ, pe lângă servicii medicale similare celor acoperite de asigurările facultative de sănătate, şi servicii de medicina muncii, oferite  de furnizorii de servicii medicale, nu sunt considerate avantaje de natură salarială, contravaloarea acestora fiind astfel  deductibilă integral“, arată Carmen Radu.
 
Abonament  versus asigurare

Dacă abonamentele medicale sunt deductibile fiscal integral, pentru o asigurare medicală suplimentară plătită de angajatori şi considerată avantaj de natură salarială, angajatul plătește un impozit de 16%, similar cu impozitul pe salariu.
Principalul avantaj al unei asigurări de sănătate este că oferă acces la o serie largă de servicii medicale, inclusiv spitalizare și operații chirurgicale în țară și în străinătate, și acces la o rețea extinsă de  furnizori de servicii medicale. În cazul Eureko, de exemplu, există 300 de furnizori de servicii medicale la nivel național.

Abonamentele medicale, în schimb, oferă acces doar la un singur furnizor de servicii medicale din România și nu acoperă costul spitalizării și al intervențiilor chirurgicale. Primele de asigurare la poliţele private de sănătate pot varia de la 20 euro pe lună până la 400 – 500 euro pe lună, în funcție de numărul și de valoarea riscurilor acoperite de fiecare asigurător. Există abonamente de sănătate care costă 8 euro, 9 euro, 12 euro sau 15 euro pe lună de persoană, dar nu acoperă spitalizarea și intervenția chirurgicală. Astfel, dacă un angajator oferă un abonament medical angajaților, aceștia nu au nicio povară fiscală. În schimb, dacă angajatorul oferă o asigurare de sănătate de 20 de euro pe lună, angajatul va plăti un impozit de 3,2 euro lunar. Nedeductibilitatea acestui tip de asigurare conduce și la discrepanța dintre valoarea celor două piețe: 8 – 10 milioane de euro piața asigurărilor private de sănătate, față de 50-60 de milioane de euro cea a abonamentelor de sănătate.

Stimularea creșterii pieței asigurărilor private de sănătate ar putea contribui chiar la reforma sistemului de sănătate, în general. „Definirea pachetului de servicii medicale de bază, precum și acordarea deductibilității pentru asigurările suplimentare și complementare sunt măsuri care pot fi luate imediat de către factorii decizionali, nefiind necesar un nou proiect de lege privind reforma sănătății“, spune Carmen Radu. Deductibilitatea asigurărilor facultative de sănătate poate fi acordată prin modificarea Codului fiscal.

60 mil. euro este valoarea pieței abonamentelor private de sănătate, comparativ cu doar 10 milioane de euro în cazul pieţei asigurărilor private

Ce oferă o asigurare privată

  • un număr de consultații pe an efectuate de medici specialiști din rețeaua de sănătate a asigurătorului;
  • proceduri medicale (interpretarea analizelor, chirurgie, colonoscopii, endoscopii, embolizări, nucleo și vertebro-plastii etc.) – limitat sau nelimitat;
  • spitalizare în spitale private și indemnizații pentru spitalele care nu se regăsesc în rețeaua asigurătorului, inclusiv cele de stat (internare, asistență pre- și postoperatorie, internare în sistem de urgență);
  •  toate examenele de diagnostic (analize de laborator, radiografii, rezonanță magnetică nucleară, computer tomograf, PET-CT etc.) – limitat sau nelimitat;
  • discounturi la servicii stomatologice în clinici partenere; un control anual preventiv; cheltuielile pentru intervenții chirurgicale în spitalele din rețea.

Ce acoperă abonamentul

  • servicii medicale  de bază: analize de laborator și consultații la medici primari și specialiști, doar la clinica medicală la care este făcut abonamentul;
  • discounturi de circa 20% din costurile investigației paraclinice (colonoscopii, endoscopii, embolizări etc.). Ecografiile abdominale sunt de obicei gratuite;
  • medicina muncii, asociată cu unele programe de profilaxie;
  • este ur­mă­rită starea de sănătate a pacientului, acesta având dosar la unitatea sanitară la care este abonat. Clienții beneficiază și de servicii de ambulanță, deplasări la domiciliu, efectuarea unor tes­te și analize medicale la se­diul angajatorului.

Acum se oferă doar asigurări în pachetele de fidelizare a angajaţi­lor, ca parte a politicii de personal.
Violeta Ciurel, director general, Axa

Deductibilitatea fiscală a primelor anuale ar pune în acord sistemul de stat cu cel al asigurărilor facultative.
Carmen Radu, director general adjunct, Eureko